PDA

View Full Version : Bài Thơ Tháng Tưhieunguyen11
03-21-2014, 02:26 AM
Tháng Tư buồn

Tháng tư ngày đó tang thương
Sao nghe lòng cứ vấn vương nỗi buồn
Bầu trời hôm ấy thê lương
Một màu đỏ nhuộm quê hương não nùng
Biết bao chiến sĩ oai hùng
Hy sinh xương máu thắm cùng non sông
Người đi thoả chí tang bồng
Còn người ở lại mênh mông nỗi sầu
Mẹ già trong giếng mắt sâu
Tàn rồi cuộc chiến con đâu không về
Anh nói mai mốt anh về
Để em mòn mỏi lê thê tháng ngày
Cha giờ chịu cảnh tù đày
Lạy cha một lạy trước ngày ly hương
Giờ con phải vượt đại dương
Một ngày con sẽ tìm đường hồi hương

Hieunguyen11