PDA

View Full Version : Fort rucker reunion 2015Nguoibay
03-02-2014, 08:18 PM
2770
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1393810333.jpg

Thông Báo:

FORT RUCKER REUNION 2015

Kính gởi quý vị niên trưởng và các bạn,

Năm 2015 các cựu khoá sinh trường phi hành Fort Rucker cùng với các Huấn Luyện Viên sẽ tổ chức cuộc hội ngộ tại Căn Cứ Fort Rucker, Alabama vào ngày 22, 23 và 24, tháng 10 năm 2015.

Trân trọng Kính mời quý niên trưởng, gia đình và các bạn cũng như các thân hữu đến tham dự FORT RUCKER REUNION 2015.

Đây là cơ hội để tất cả các niên trưởng và gia đình cùng các bạn hữu đến thăm trường phi hành (TH-55, UH-1, CH-47), Và gặp lại các Huấn Luyện Viên cũng như các bạn ngày xưa. Để chúng ta cùng sống lại những giây phút của thời trai trẻ lúc còn là khoá sinh, cũng là cơ hội cho gia đình và bạn hữu được biết thêm về quá khứ của chúng ta.

Để tiến hành thủ tục vào Căn Cứ Fort Rucker, xin các niên trưởng, các bạn và các thân hữu ghi danh bằng cách gởi email những tin tức cá nhân cần thiết sau đây về BANME@ROCKETMAIL.COM và cc:NGUYEN4063@YAHOO.COM

- Tên Họ : Last name, First name và initial.
- Quốc Tịch:
- Email, Số phone:
- Địa chỉ:
- Tên Huấn Luyện Viên (Tùy ý):

Những tin tức cá nhân trên, CHỈ ĐƯỢC dùng để làm thủ tục vào căn cứ Fort Rucker.

Chương trình hội ngộ, Hotel, lệ phí..... v.v.

BTC sẽ thông báo sau.

Trân Trọng,

TM BTC

KQ Lê Long