PDA

View Full Version : Mười Thương - Lời cầu Xuân mới .loibangTQLC
03-18-2009, 04:06 AM
10 THU'O'NG Lời Cầu "Xuân mới"

*********** *****

Nay Xuân con lạy Phật Trời
Sao cho con bỏ được người con thương
Không phải tại nó bất lương
Mà vi` nó bắt "Mười Thương" tối ngày

Một thương giựt tóc đuôi ga`
Hai thương tay móc lưởi rà phía trên
Ba thương bịt miệng cấm rên
Bốn thương con phãi leo lên đầu giường
Năm thương con tựa vách tường
Sáu thương nằm dưới hết đường bó tay
Bảy thương phải ngoáy phải xoay
Tám thương qua nui' vác cày gảy xương
Chín thương phải thở bình thường
Mười thương bải cát sấu trường sấu nhai

Chúa ơi Con sáu mươi ngoài
Mà làm kiểu đó có ngày Con Die !
Xuân nầy Nàng mới hai hai
Con hơn nàng tới bốn hai xuân thi`

Nhớ xưa....Con bị vợ đi`
Lang thang Con tính Con đi vô chùa
Vô Chùa thấy Phật muốn tu
Ra đường thấy Gái ỡ tù như không
Thế rồi Con lại lông bông
Đời Con như thể trôi sông lục bình
Ngọc-Hoàng ngự chốn Thiên-Đình
Thấy Con đau khổ niệm tình ra tay:
Lịnh Ngọc Hoàng :
Đem bầy Tiên-Nữ ra đây
Trên mười tám tuổi gữi ngay xuống Trần
Con nào da thịt trắng ngần
Làm con vợ nhí cho thằng Châu-Lơi
Đêm nào cũng bắt nó chơi
Chơi Lâu thi` thưởng ! Lâu Chơi phạt liền !
Thằng nầy đừng có phạt tiền
Mà bắt nó nuốt liền liền Viagra
Vậy là nó sợ thấy bà !
Nó già "thấy mẹ thấy cha" còn liều

(lời Ngọc Hoàng (shouting at me):
Chừng nào mầy xiểu xìu`xiu !
Tao sai Thiên-Sứ đem yêu nữ về
Để cho mầy hết u mê ! (làm người ta ê mu)
Mầy bầm ! Mầy vập ! rồi thề với Tao :
Mầy ngừng oan-nghiệt đớn đau
Biển khổ trước mặt ! đằng sau bến bờ !
Xuân nào Mầy cũng giã vờ !
Mầy mù ! Mầy điếc ! Mầy khờ ! Mầy câm !

Xuân nầy Đức-Phật Quan-âm
Cùng Giê-Su Chúa giáng trần hướng Đông

án ma ! ni bát ! di hồng !" (note1)

Sinh lão ! bịnh tật ! tữ vong ! luân-hồi !
Xuân rồi Con ở Hải-Phòng
Xuân nầy Con hãi (sợ) Con phòng bị hơn
Năm Trâu xin Chúa ban ơn !
Cho Con kiếm được gì` hơn Hải-Phòng

Xuân nầy Con chĩ cầu mong
Cho Con bỏ được Hải-Phòng vào Nam
Trong Nam dể kiếm việc làm
Tiếp Tân, Phục Vụ lan tràn miền Tây
Nghề nào cũng Trọng cũng Hay
Bia ôm cũng Qúy đi cày cũng Sang

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang !
Nhật ! Hàn ! Uc' ! Chệt ! Đài Loan ! nó cày

Thùy Dương
03-18-2009, 12:37 PM
:41: :77: :icon_smiless: :kk: