PDA

View Full Version : Vó ngựa trời NamPhiLan
02-02-2014, 04:26 AM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1391315021.jpg

Nhong nhong nhong…
Ngựa từ rừng Nam nổi gió
theo Hai Bà thu lại giang san

Nhong nhong nhong…
Cọc Ngô vương đó thuyền giặc chìm trong tiếng thét Đằng giang

Nhong nhong nhong…
“Thơ thần” vang lộng đôi bờ Như Nguyệt
phương này: “Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư”

Nhong nhong nhong…
Giặc trời chổng vó kiếm rùa thần quét cỏ ngoại xâm…

*
Nhong nhong nhong…
Cháu con bỏ ngõ ba phương “thuyền lạ”
gây sóng gió biển Đông
“vật thể lạ” giữa đền thiêng Cha Ông
mang sắc màu “hàng xóm”
Đâu đó trên cờ lốm đốm dã tâm thêm một ngôi sao
Phải đâu là chuyện chiêm bao (?!)
Gương nghìn đời sử xanh đã rọi:
Dân mình dù chuộng sự hiếu hòa
cũng đâu sợ thói hung hăng
Bang giao từ xưa giữ thế nhu nhuyễn chứ không đớn hèn!

*

Nhong nhong nhong…
Thắng yên cương Giáp Ngọ
chăm cỏ Bồ Đề
_ “Ngựa Ông đã về…”
Trống non sông giục hội Long Thành
hồng phát tinh anh
cho “Sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”!


Mùng 2 Tết Giáp Ngọ
N.K.G

lethucthang
02-03-2014, 05:18 AM
Khí dũng.ngàn đời , Giờ đây chỉ còn Là nổi niêm. Hoài. Cổ
Bon c s.đã dâng đất cho Tàu. Cọng rồi ! Còn gì nữa !
Âu cũng Là Quả. Báo của Dân. Việt Đã. Một. Thơi đưa quân cướp đất Phia. Nam (. Chiêm. Thành - Chân. Lạp ) gây bao nhiêu tôi ác ! Giờ đây. Bọn. Quỷ đỏt c s cùng bọn. Việt. Gian ra sức tiếp tay ! Thì lo gì V. N không mất nước mau chóng !

Yankee-Caribou
02-03-2014, 07:40 AM
Khí dũng.ngàn đời , Giờ đây chỉ còn Là nổi niêm. Hoài. Cổ
Bon c s.đã dâng đất cho Tàu. Cọng rồi ! Còn gì nữa !
Âu cũng Là Quả. Báo của Dân. Việt Đã. Một. Thơi đưa quân cướp đất Phia. Nam (. Chiêm. Thành - Chân. Lạp ) gây bao nhiêu tôi ác ! Giờ đây. Bọn. Quỷ đỏt c s cùng bọn. Việt. Gian ra sức tiếp tay ! Thì lo gì V. N không mất nước mau chóng !

Tội nghiệp quá hông chịu khó đọc sử của Việt Nam để khỏi xúc phạm đến tổ tiên !

Quân Chiêm Thành dưới thời của Chế Bồng Nga đánh chiếm Việt Nam ra tới Thăng Long đốt cháy kinh thành , vua tôi nước Việt phải bỏ Thăng Long mà chạy .

Sau này Việt Nam giết được Chế Bồng Nga thì Chiêm Thanh mới bớt đánh Việt Nam .

Tổ tiên Việt Nam đâu có gây ra chiến tranh trước với Chiêm Thành .

Nếu mấy trăm năm trước mà không thắng được Chế Bồng Nga thì có lẽ giờ này dân Việt Nam cả đám mặc sà rông theo đạo Islam nhu Indonesia , Malaysia rồi .

Chiến tranh thì một mất một còn kẻ thua người thắng . Thời đó thua thì mất đất ! Sòng phẳng dám chơi dám chịu .

Sau đời nhà Trần đến Hồ Hán Thương phản công Chiêm Thành thua mới phải dâng phần đất Quảng Nam , Quảng Ngãi cho Việt Nam .

Mỗi thước đất của Việt Nam tiền nhân Việt Nam khó khăn lắm mới
dành được cho con cháu . Với lại không xoá sổ Chiềm Thành thì Việt Nam khó tồn tại vì vua Chiêm Thành cứ cầu Tàu đánh Việt .

Nhà Minh cũng từng mượn cớ giúp quân Chiêm đánh Việt Nam . Đến thời Vua Lê Thánh Tông mới dứt điểm xoá sổ thành Đồ Bàn bắt vua Chiêm là Trà Toàn .

Việt Nam đâu có gây ra chiến tranh xâm chiếm đất nước của ai, nhưng Chiêm Thành gây chiến với Việt Nam mới dẫn đến hậu quả mất nước .

Thời bây giờ đâu phải chỉ dùng võ lực mà chiếm được đất . Vấn đề là chừng nào dân Việt Nam ý thực đồng lòng giải trừ CS thì lúc đó nguy cơ mất nước mới giảm đi .

Giải trừ CS dưới thời đại internet không phải là một chuyện quá khó.

Chuyện khó là lòng người . Ngày xưa khi giặc Minh sắp xâm lăng Việt Nam Thái thượng hoàng Hồ Quí Ly hỏi con trai trưởng là Hồ Nguyên Trừng " đánh hay hoà " . Ông Hồ Nguyên Trừng trả lời " Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo thôi" .

Lòng dân Việt Nam ngày nay như thế nào ? Có sẵn sàng giải trừ quân bán nước CS để danh lại chủ quyền đất đai biển cả của tổ tiên để lại hay không ?