PDA

View Full Version : Kỹ Niệm Ngày Nhập Ngũ - pre 1975SVSQKQ
01-18-2014, 08:00 PM
http://youtu.be/kVqZbi_vnjo
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1390075167.jpg