PDA

View Full Version : Thiếu Tướng Bùi Thế Lân đã vĩnh viễn ra điLonghai
01-15-2014, 08:01 AM
Thiếu Tướng Bùi Thế Lân đã vĩnh viễn ra đi


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389774532.jpg
Cựu Th/Tướng Bùi Thế Lân

Nhận được tin từ Gia đình Trưng Vương, San Jose, báo tin, Thiếu tướng Bùi Thế Lân, Vị Tư lệnh cuối cùng của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã vĩnh viễn giã từ gia đình, thân thuộc và chiến hữu...

Vào ngày 14 tháng 1, 2014 tại San Jose, Bắc California...

Xin thông báo đến Quý Vị để tường và tiện việc thăm viếng, phân ưu và tiễn đưa NT Bùi Thế Lân đến nơi an nghỉ cuối cùng...

Trân trọng...


Thiếu Tướng Bùi Thế Lân (1932-2014)

SQ 52/700.453

Sanh tháng 11-1932 tại Hà Nội

1954 : SVSQ Khóa 4 Cương Quyết Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, tốt nghiệp cấp bậc Thiếu Úy - Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến

1960 : Trung Úy Tham Mưu Trưởng Liên Đoàn TQLC.

1961 : 1-6 Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 4 TQLC.

1963 : Bàn giao chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 4 TQLC cho Đại Úy Lê Hằng Minh, du học khóa Chỉ Huy và Tham Mưu TQLC tại căn cứ TQLC Quantico, Virginia Hoa Kỳ.

1964 : Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn TQLC thay thế Thiếu Tá Trần Văn Nhật nhậm chức Tùy Viên Quân Sự tại Phi Luật Tân.

- Thăng cấp Thiếu Tá.

1965 : Ngày 1-11, thăng cấp Trung Tá.

1966 : Thăng cấp Đại Tá.

1971 : Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn TQLC.

1972 : Ngày 4-5 Tư Lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến thay thế Trung Tướng Lê Nguyên Khang nhận chức vụ Tổng Thanh Tra QLVNCH.

- Ngày 28-5 Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức.

1973 : Vinh thăng Chuẩn Tướng thực thụ.

1975 : Đầu tháng 4 vinh thăng Thiếu Tướng nhiệm chức.

1975 : Định Cư tại Houston, Texas và San Jose California.

Huy Chương :

- Được ân thưởng nhiều huy chương Quân Sự và Dân Sự cao quý kể cả các Huy chương của Đồng Minh.

- Legion of Merit ( Degree of Commander).


Nguồn : banvannghe.com


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389775474.png
Th/Tướng Bùi Thế Lân với Đ/Tá Ngô Văn Định