PDA

View Full Version : Quái thơ Metametamorph
12-25-2013, 02:11 AM
Lệ kiếm khách.

Mài gươm khe suối mấy thu rồi
Suối cạn trăng lười soi bóng chơi
Đìu hiu thôn dã lê dân khóc
Hoa lệ thành đô lãnh đạo cười

Gươm đéo mỏi sao cáo chồn đéo khiếp?
Tại vì đâu? Hay kiếm pháp hết linh?
Lũ đồng môn nỡ quên lời tiên tổ
Giả ngu ngơ, chống kiếm đứng lặng thinh

Thôi cô kiếm đơn thân lệ kiếm khách
Khí hạo nhiên chí nam tử mà chi?
Chí thì gãi còn khí nhiều thì địt
Có quởn đâu trải chí khí trận tiền


Cơ đồ đã thế thì ta cũng
Cởi giáp bẻ gươm du mục thôi
Đợi trâu tắm, ỉa trên đồi dốc
Hay tắm đợi trâu ỉa dốc đồi

Quái thơ Meta

levannhan
12-25-2013, 02:43 AM
Thời suy quỷ đỏ lộng quá rồi
Sang Trọng Hùng Dũng phá quá trời
Toàn dân Việt Nam chỉ ngồi cười
Để xem lũ Cộng bày trò khỉ

Bến Cũ "Đại Trưởng Lão" rung đùi
Tất cả anh em cứ vui tươi
Thương yêu, hoà thuận mình vui sống
Đoàn kết bên nhau mình chung lòng

Việt Cộng phá riết rồi phải chán
Chúng nó tự động sẽ tiêu tan
Cần chi ra tay cho nhọc sức
Hãy sống an vui hỡi toàn dân

Trời cao có mắt sẽ diệt Hồ
Sớm muộn Việt Cộng sẽ xuống mồ
Toàn dân Việt Nam hãy an tâm
Sống hùng, sống mạnh chớ có lo

Ác nhân vô đạo như Cộng Hồ
Tự sinh, tự diệt, tự xuống mồ
Toàn dân Việt Nam chớ có lo
Cứ việc an vui mà vui sống

Quái thơ Levannhan

metamorph
12-26-2013, 06:45 PM
Ruồi , khách cắm đầu mê mải uống
Nắng tinh ranh trêu nịt ngực vai tròn
Nghe hiu hắt luồn qua quần sà lỏn
Quán thu phong cô chủ ngáp méo mồm

Dô xây chừng rồi cũng ra pạc sỉu (*)
Bạn cùng tôi lũ thời vận bất phùng
Đời giang hồ cà phê quen uống thiếu
Chốt qua sông nào ngại phá pháo trùng

Ở tuốt Pleiku xứ chó ăn đá
Gà ăn muối còn bạn ăn bo bo
Tôi Sài Gòn cũng ngô khoai lèn dạ
Gặp nhau đây nghiền ngẫm chữ tự do

Vách treo lệch bảng quán nghèo miễn thiếu
Thông cảm cô em, ghi sổ được không
Liếc 1 cái không biết cười hay mếu
Đi đi ông buôn với bán thiệt rầu


* Uống cà phê đen đái ra cà phê sữa. Lính độc thân hay bị bịnh lậu mủ.

metamorph
12-26-2013, 06:48 PM
Bút chiến onlineNhững toan tra bút vào bao
Thấy mạng Việt Cộng, lỡ đút vào, rút ra
Chợt nghe vợ quạc mồm la
Hết hồn bút đã rút ra, đút vào
Anh lăng nhăng với con nào
Tại sao lại hết đút vào, rút ra
Đêm hôm em chớ có la
Tắt đèn mình thử rút ra đút vào