PDA

View Full Version : Vui Buồn Đời Chuyên Viên Kỹ Thuật UH-1 (bài đăng lại có sửa chữa)maituan
12-04-2013, 01:23 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/mp3_pdf/1489138221-vuibuonvoiuh1.pdf

manh73C
12-04-2013, 03:24 AM
xin hỏi thăm anh Mai Tuấn, ông Tụi hiện nay còn hay mất, , các anh em làm chung với anh như anh Lịch, anh Thưởng, anh Minh , anh Đỉnh... anh có biết bây giờ ở đâu không?

maituan
12-05-2013, 06:25 AM
Vì tôi chỉ làm ở xưởng F 5 có vài tháng, nên không biêt nhiều anh em, chỉ nhớ vài người như Thinh đen, Biền...Khi phi đoàn 223 thành lâp thì tôi được điều qua thực tập và làm luôn tại đây.
Xin chào người anh em

SVSQKQ
12-05-2013, 06:55 AM
http://youtu.be/diOPL3jzRH4