PDA

View Full Version : Chia buồn cùng Phạm N. Phúc 72ETL37
11-07-2013, 11:53 PM
Phân ưu

Nhận được tin buồn thân mẫu bạn Phạm ngọc Phúc(SVSQ K72E, khóa bay 75-08 Sheppard)
là Cụ Bà Maria Nguyễn thị Hạnh vừa tạ thế tại VN.
Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến, nguyện cầu linh hồn cụ bà sớm về với Thiên Chúa.

Các thân hữu bạn Ph.ng. Phúc

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1335425297.jpg

chimtroi
11-08-2013, 08:51 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1317752953.gif

Nhận được tin buồn thân mẫu anh Phạm ngọc Phúc 72E, Cụ Bà

Maria Nguyễn thị Hạnh

vừa tạ thế tại VN.

Gia đình 72E xin chia buồn cùng anh Phúc, chị Oanh và tang quyến.
Xin nguyện cầu linh hồn Cụ Bà sớm về nước Chúa.