PDA

View Full Version : Du lich thắng cảnh Việt Nam qua videoPS khoá 72G
02-28-2009, 07:54 AM
Video Du lich từ Nam ra Bắc:
Ghi chú: Môĩ clip daì ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút, ghi lai hình anh các thắng cảnh di tích lịch sử Việt Nam khá công phu.Đúng là du lich VN qua Video .Xin cám ơn tác giả Mai Thế Phong:


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qlqsSF7F-C4&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qlqsSF7F-C4&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

PS khoá 72G
02-28-2009, 08:00 AM
Video Du lich từ Nam ra Bắc:
Ghi chú: Môĩ clip daì ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút, ghi lai hình anh các thắng cảnh di tích lịch sử Việt Nam khá công phu.Đúng là du lich VN qua Video .Xin cám ơn tác giả Mai Thế Phong:


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EHt5HD_167E&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EHt5HD_167E&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

PS khoá 72G
02-28-2009, 08:04 AM
Video Du lich từ Nam ra Bắc:
Ghi chú: Môĩ clip daì ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút, ghi lai hình anh các thắng cảnh di tích lịch sử Việt Nam khá công phu.Đúng là du lich VN qua Video .Xin cám ơn tác giả Mai Thế Phong:


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GfSGJxrhvDM&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GfSGJxrhvDM&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>