PDA

View Full Version : Cha Cha Cha IIPS khoá 72G
02-27-2009, 08:15 PM
Nhạc Cha Cha Cha II sưu tầm, dành tặng cho tất cả anh em thưởng thức nhạc hôm nay:

***Tặng Anh chi TN, CT, TD, Chopper 1, LB /TQLC, LB Lê Út, HTL,TĐH... Vợ chồng bạn già Tốt Nguyễn, Ông già Noel, Tùng Đổ , Việt Trần, TTT, Bebau, Thôn Trân , Vit Bâu, Hoàn Nico, Linh già ..Tât cả các bạn hiền thân thưong cuả PS Việt Nam hoặc Haĩ Ngoaị .

***Tặng nử ca sĩ trẻ đẹp Hương Thuỷ đã gây ngạc nhiên bao nhiêu kháng giả khi đoạt huy chưong vàng về điêụ nhạc ChaChaCha, do trung tâm Paris Thúy Nga vưà tổ chức.

*** Đặc biệt riêng tặng baxã TN vưả qua cơn hight blood pressure... I :small_heart_3: you ... Cha Cha Cha .


:rose::BuomVang0::rose:

http://fwt.txdnl.com/6-40/t/n/tnnguyen/Cha%20Cha%20Cha%202.mp3
(Click chuột trai giử loa bên phiá tay traí, di chuyển sang bên traí một tí để chỉnh âm thanh mơí nghe được nhạc)

chimtroi
03-05-2009, 12:49 AM
Cám ơn bác PS.
Bác tặng nhạc chi mà giật gân quá, chắc già nầy tiêu tùng rùi... :thankyou: