PDA

View Full Version : Bão lớn sắp đến Việt Nam !!! ETA 3 PM MondayCowboy72A
10-11-2013, 08:37 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381523456.gif

Cowboy72A
10-12-2013, 12:56 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381709277.gif

Cowboy72A
10-14-2013, 02:49 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381762023.gif

Cowboy72A
10-14-2013, 11:18 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381792631.gif

lethucthang
10-15-2013, 04:57 AM
Bão! Có gì mà. Sợ. Hãi quý chiến hữu ơi. Năm. 75. Ta Đa. Chết Môt. Lần rồi ! Tôi. Mong. Bây. Giờ Có. Một. Cơn. Bão. Mới. Thổi Cho. Bay. Mẹ Cái đất nầy ! Còn gì mà sợ Bão tố nữa !

khongquan2
10-15-2013, 02:02 PM
Miền Trung tan hoang sau bão Nari, đến trưa 15/10, mưa bão đã ngớt. TP Đà Nẵng, nơi được xem là tâm của cơn bão Nari, tan hoang trong khi nhiều địa phương ở Huế phải đối đầu với ngập lụt do nước sông Hương dâng cao.


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381846790.JPG
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381846859.PNG
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381845297.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381845506.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381845682.jpg