PDA

View Full Version : Bồ Tát Tái Sinh Ở Nepalsaomai
10-09-2013, 05:16 PM
http://www.youtube.com/watch?v=qUVrlP2KczA

levannhan
10-10-2013, 04:27 AM
Con xin cám ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ban phước lành và ân điển cùng cứu độ tâm linh cho nhân loại .

Thương yêu Ngọc Hoàng Thượng Đế với hết cả tâm hồn .

"Cát bụi sẽ trở về với cát bụi
Chỉ có tâm linh hay là linh hồn là bất diệt hay là trường cửu vĩnh viễn mà thôi"