PDA

View Full Version : VNAF Huey đuôi đỏ 059 Dưới hai màu áo .Yankee-Caribou
10-06-2013, 11:10 PM
Kính tặng VNAF DUSTOFF . Đặc biệt kính tặng chú JoVinh hình ảnh đuôi đỏ 059 dưới màu áo tản thương .

Những bài viết của chú JoVinh kể về những vui buồn của những đôi cánh xoay nhân ái đã là một niềm cảm hứng cho cháu . Những chiếc DUSTOFF vào chiến trường không mang theo súng đạn, không hoả tiễn nhưng mang theo hy vọng sống cho biết bao nhiêu thương binh đồng bào , và tất cả các phi đội 259 của VNAF .

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/UH1DGB27_zps2c40a732.jpg~original

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/UH101a_zpsfe9f60ad.jpg~original

059 SLICK . Còn thiếu cặp M-60 đang đợi chuyên viên vũ khí gắn vào :o

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/UH107_zpsb5c30931.jpg~original

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/UH106_zps813aff8d.jpg~original

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/UH108_zps8dfae877.jpg~original