PDA

View Full Version : Chuyen " Chien Thang " .loibangTQLC
02-20-2009, 07:27 PM
Chuyện “Chiến Thắng”


Hương Sài-GònEm trót sinh ra sau ngày “giải phóng’’
Và lớn lên khi đất nước “thanh bình”
Nhưng cuộc đời sao vất vả điêu linh
Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại

Em đi học qua đồng khô cỏ cháy
Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn
Đường chiều về leo lét ánh tà buông:
-“Con đói quá, mẹ ơi trời sắp tối!”

Sáng đi học bụng em còn thấy đói
Cô dạy em phải yêu kính “bác” Hồ
Em hỏi: -“ ‘bác’ là ai vậy, hả cô?”
Cô bảo:
-“Nhờ ‘bác’, đảng ta ‘Chiến Thắng’!”

Em không hiểu, nhưng cúi đầu im lặng
Mà trong lòng thắc mắc mãi không thôi
“Chiến Thắng” gì?
Sao khổ quá đời tôi
Nhà, họ lấy, phải đi vùng kinh tế!

Ba mươi năm, lớn lên đời vẫn thế:
Trời quê hương còn đó áng mây buồn
Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống đau thương
Em thay mẹ: Đời bán bưng buôn gánh!

Em tự hỏi nếu đảng không “Chiến Thắng”
Nước Việt Nam có chậm tiến thế này?
Người dân hiền đâu ngậm đắng nuốt cay
Bị “xuất khẩu” sang xứ người lao dịch!

Em thầm hỏi: “Ai đây là kẻ địch?”
“Mỹ, Ngụy,”
“bác” Hồ,
hay Cộng đảng ta?
“Ngụy” bây giờ là “khúc ruột phương xa”
“Mỹ” là thầy, là ân nhân kinh tế!

Nước Việt thụt lùi bao thế hệ
Từ môi sinh cho đến đạo làm người:
Chính phủ chỉ là một lũ đười ươi
Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước!

Xã hội xuống dốc nhanh không tưởng được
Quan bạo tàn, tham nhũng đến vô lương
Chuyên hối lộ, cướp nhà, chiếm hết ruộng nương
Dân thấp cổ kêu trời cao chắng thấu!

Đảng của “bác” biến nước ta lạc hậu
Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu
Những huy hoàng ngày cũ nay còn đâu
Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm!

Ôi Tổ Quốc, ôi Quê Hương nhung gấm
Hỡi địa linh, nhân kiệt hãy vùng lên!
Giành Tự Do, Dân Chủ với Nhân Quyền
Quyết đập đổ nội thù: phường cộng-sản

Hết cộng nô, trời Viêt Nam lại sáng
Đàn con Hồng cháu Lạc đứng cao lên
Xây đắp non sông, bờ cõi vững bền
Đó là lúc toàn dân ta Chiến Thắng!
(Trích Báo “Người Việt,”Sunday, Jan. 25, 2009)

The Tale About “Victory”

Mistakenly, I was born after the great day that’s called “Liberation,”
And I’ve grown year after year when my country’s being in “Peacetime.”
But why did our lives turn out to be terribly miserable and subjected to all sorts of persecution,
As a petty peddler, my mother worked hard from dawn to dusk for food feeding her little child.
On the way to school, I got to go across a droughty burnt-grass meadow,
Under the sky sadly covering a silvery cloud and having not a wind blow.
When I went back home, the evening sun was still shining flickeringly,
-“I’m so hungry, oh mom, it’s about dusky!”

And I still felt hungry when I was going to school the next day morning,
My teacher told me that I ought to revere uncle Ho.
I asked her: -“Please let me know who is that ‘uncle’?”
She said: -“Thanks to ‘uncle’,
A great ‘victory’ our party has been winning!”

I didn’t know anything, but quietly I kept my head bowing,
In the depth of my heart, my worrisome kept stirring endlessly.
“Victory” was it really?
Why my life tumbled down into destitution,
Our home was coercively taken, and we were driven away toward the so-called “new economic zone” that’s simply an abandoned and deserted region!

Thirty years went by as I grew up, but our life were unchanged likely:
The sky above my country still covered the same silvery cloud sadly,
A day liked everyday; always we kept living our unfortunate lives miserably,
A little change instead, I replaced my mom working as a peddler for our needs daily.

What if the (communist) party had not won that “Victory,” I wondered,
Vietnam, our country, would it have been lagging behind like this?
Grass-roots people wouldn’t have to swallow some bitter pills
When lot of them were exported to many foreign countries around the world as slave labors.

-“Who’s the real enemy? ”I wondered whisperingly:
“Mỹ, Ngụy”(*), “uncle Ho,” or the Communist Party?
But “Ngụy” today was fondly pampered and compared to their oversea “lovely good siblings,”
And “Mỹ” was now revered as their economic benefactor, or their king.

Vietnam has been retrograded from one generation to another,
From badly polluted environment to strangely unethical behavior.
Government and party leadership were likely a horde of chimpanzees,
They were mostly selfish, who gave away their people and their country.

The whole society has been going downhill very quickly,
“Absolute power corrupts absolutely,”
Government officials were abusing their functions to bribe and rob everyone’s property.
Powerless ordinary citizens ’s complaints piled up, but they didn’t take any consideration preferably.

Uncle’s ruling party creatively led our country backward from bad to worse,
Vietnamese people were said the poorest in comparison with other ones around the world.
All ancient magnificence, where they are nowadays,
Some Vietnamese women sacrificed themselves venturing in different shameful businesses faraway.

Oh dear Vietnam, my lovely country,
Oh dear heroic compatriots, stand up please!
Let’s fight for freedom, democracy, and human rights,
Set up your mind to overthrow our inner adversary: the communists.

When the communist slavery is over, our Vietnamese sky will be dazzlingly bright,
Offspring of Hồng Lạc Ancestor please stand up higher!
Rebuilding our nation, safeguarding our land and sea border,
The common “Victory” will come to the whole people at the right time.

(Re: Người Việt Sunday, January 25, 2009)
(*) According to VC propaganda terminology:
“Mỹ” referred to American advisors, and military units.
“Ngụy” referred to RVN/ Gov. officials & Mil.officers.

chopper1
02-20-2009, 08:10 PM
:cool1: thanks NT