PDA

View Full Version : Buồng Cau Quê Ngoại - Tấn Tài & Ngọc Hươngchopper1
02-20-2009, 04:10 PM
<center>
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1244139262.swf<br/><embed src="http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1244138908.mp3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="60" wmode="transparent"FlashVars="backColor=D5D1F0&primaryColor=000033&secondaryColor=663399&linkColor=330066"></embed></center>

chimtroi
02-21-2009, 12:22 AM
wow..:thankyou:
Hình đẹp quá. Hình nầy mà làm background cho "Tình anh bán chiếu" do Út Trà Ôn ca thì hết xảy à nghen... :16:
Thanks cb Chp1.