PDA

View Full Version : Tôi Không Bao Giờ Quên Anh - Ha Vy & Nhạc Hoàng Trangchopper1
02-20-2009, 02:42 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/KBGQA_PD.jpg');width:500px;height:344px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><font color="YELLOW" face="times new roman" size=2><i>
<br/>

Không Bao Giờ Quên Anh

Tác giả: Hoàng Trang
Ca sĩ: Hạ Vy

Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.<br/>
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, <br/>
mình trót trao nhau nụ cười<br/>
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim,<br/>
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình<br/>.
Tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên anh.<br/>
<br/>
Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, <br/>
mình mềm lòng xa nhau<br/>
Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về, <br/>
buồn kể nhau nghe chuyện đời<br/>
Tình mình nay chết như lá uá thu rơi,<br/>
Đường trần mồ côi, <br/>
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.<br/>
Ngơ ngác trong đêm trường, <br/>
tôi chưa vơi niềm yêu thương.<br/>
<br/>
Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu <br/>
niềm thương của tuổi xuân vừa tròn.<br/>
Xa nhau, mấy người không buồn không nhớ, <br/>
xót xa cho tình yêu.<br/>
Nối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, <br/>
vẫn đợi em trọn đời<br/>
Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không anh ?<br/>
<br/>
Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mếm.<br/>
Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng <br/>
mình là giấc mơ trong cuộc đời.<br/>
Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi,<br/>
Đường trần mồ côi, <br/>
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.<br/>
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên anh ...<br/>
<br/>
</td></tr></table><embed src="http://www.jeroenwijering.com/embed/player.swf"width="500"height="20"bgcolor="#6666FF"allowscriptaccess="always"allowfullscreen="true"flashvars="author=Chopper1&file=http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/khongbao%20gioquenanh_HaVy.mp3&autostart=true&repeat=true"/></embed>
<br/>
<br/>
</center>