PDA

View Full Version : Dịch thơ Lương Ý NươngHồ Danh Lịch
09-11-2013, 02:46 AM
DỊCH THƠ LƯƠNG Ý NƯƠNG
*****

Trường Tương Tư (长 相 思) – Lương Ý Nương (意娘)

落花落葉落紛紛
盡日思君不見君。
腸欲斷兮腸欲斷,
淚珠痕上更添痕。

我有一寸心,
無人共我說。
願風吹散雲,
訴與天邊月。

攜琴上高樓,
樓高月花滿。
相思未必終,
淚滴琴玄斷。

人道湘江深,
未抵相思畔。
江深終有底,
相思無邊岸。

我在湘江頭,
君在湘江尾。
相思不相見,
同飲湘江水。

夢魂飛不到,
所欠唯一死。
入我相思門,
知我相思苦。

長相思兮長相思,
長相思兮無盡極。
早知如此罫人心,
迴不當初莫相識

Phiên Âm

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.

Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.

Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.

Thiếp tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.

Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.


DICH THƠ

Bài dịch 1

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ


Hoa rơi theo lá rụng tơi bời
Ngày nhớ người nhưng chẳng thấy người
Ruột muốn đứt rời! ôi! muốn đứt!
Lệ tuôn từng ngấn lệ tuôn rơi
Thiếp có một tấc lòng,
Không có ai thố lộ,
Muốn gió thổi mây tan,
Để cùng trăng bày tỏ.
Mang đàn lên lầu cao,
Trăng hoa ngập trên lầu.
Khúc tương tư chưa dứt,
Dây đàn đứt, lệ trào.
Người bảo sông Tương sâu,
Sao bằng lòng tương tư?
Sông sâu còn có đáy
Tương tư không bến bờ.
Thiếp ở đầu sông Tương,
Chàng ở cuối sông Tương.
Nhớ nhau mà không gặp,
Cùng uống nước sông Tương
Mộng hồn bay không tới,
Chỉ còn chết mà thôi!
Vào của tương tư rồi,
Mới biết tương tư khổ.

Tương tư đằng đẵng, ôi! đằng đẵng,
Niềm nhớ nhau hoài, vô tận sâu!
Nếu sớm biết yêu mà trắc trở,
Thà rằng thuở trước chẳng quen nhau.
KHA LĂNG ĐA

Bài dịch 2

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

Hoa rơi, lá rụng tơi bời,
Trọn ngày thương nhớ mà người nơi đâu?
Ruột như muốn đứt, lòng đau,
Lệ sầu từng ngấn, lệ sầu tuôn rơi.

Thiếp mang tấc dạ đơn côi,
Biết cùng ai tỏ những lời tâm can.
Cầu mong gió thổi mây tan,
Để riêng cạn tỏ với trăng nỗi lòng.

Mang đàn lên tận lầu không,
Bóng hoa dãi nguyệt, nguyệt lồng hoa lay.
Khúc tương tư chẳng trọn bài,
Dây đàn bỗng đứt, bi ai lệ trào.

Sông Tương ai bảo là sâu,
Làm sao sánh được lòng sầu tương tư?
Sông còn có đáy dễ dò,
Tương tư chẳng có bến bờ nào đâu.

Sông Tương, thiếp đợi giang đầu,
Cuối sông, chàng ngóng, nghe sầu mênh mông.
Nhớ nhau, chẳng thấy hình dung,
Uống chung nước bạc của dòng sông Tương.

Mộng hồn chẳng tới người thương,
Chỉ còn chết để chung đường gặp nhau.
Cửa tương tư, bước chân vào,
Mới hay chuốc lấy khổ đau, dập bầm!

Tương tư đằng đẵng, âm thầm,
Nhớ thương, thương nhớ xa xăm khôn cùng.
Nếu xưa biết chẳng toại lòng,
Thì thôi đôi lứa mình đừng gặp nhau!
KHA LĂNG ĐA