PDA

View Full Version : HQPD và Internet Explorerchimtroi
09-03-2013, 10:24 PM
Thưa quý NT và quý bạn,
Gần đây HQPD thường có trở ngại cho những người dùng Internet Explorer (IE) để post, edit hay trả lời bài viết (tức khi dùng đến khung editor của HQPD), ngược lại nếu dùng FireFox thì OK. Lỗi gây ra được tìm thấy do trang web HQPD được thiết kế từ lâu và không còn tương thích với những version mới của IE vốn được lắp đặt rất nhiều công dụng mới cho internet hiện đại.

Để dùng IE cho HQPD không có lỗi, xin quý vị xử dụng mode "Compatibility View" của IE bằng cách như sau:

1. Nhấn vào nút Tools trên thanh menu.
2. Nhấn vào hàng chữ "Compatibility View", website sẽ tự động reload vào mode nầy và chúng ta có thể xử dụng editor của HQPD không còn trục trặc nữa.
3. Ngoài ra, từ đây mỗi lần vào HQPD, IE sẽ tự động chọn mode nầy vì tên HQPD đã được tự động ghi vào danh sách "đồ cổ" của IE (có thể nhấn vào hàng chữ Compatibility View Settings nằm bên dưới để xem).


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1378246725.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1378246781.jpg

Xem thêm ghi chú từ nguồn tham khảo:
Websites that were designed for earlier versions of Internet Explorer might not display correctly in IE8, IE9, or IE10. When you turn on Compatibility View, the webpage you're viewing, as well as any other webpages within the website's domain, will be displayed as if you were using an earlier version of Internet Explorer.

This tutorial will show you how to add (turn on) and remove (turn off) websites to be displayed in Compatibility View:
http://www.sevenforums.com/tutorials/1196-internet-explorer-compatibility-view-turn-off.html