PDA

View Full Version : Cố đô Huế (4 phần) - Phần 1KiwiTeTua
09-02-2013, 05:10 AM
Xin gởi cho những người sinh trưởng, sống hay có những kỷ niệm về Huế. VBS Television Canada đã post một chương trình nói về lich sử và mọi sinh hoạt của Huế.

Qua bao thăng trầm của lịch sử, Huế vẫn bình lặng ít đổi thay như các thành phố khác. Tuy nhiên có một điểm nhỏ làm giảm cái hay của thiên phóng sự, là người giới thiệu chương trình không phải là người Huế nên khán thính giả mất một dịp được nghe lối nói truyền cảm, nhỏ nhẹ và rất dễ thương của giọng Huế.......http://www.youtube.com/watch?v=dO_xfFjh4iE

KiwiTeTua
09-02-2013, 05:13 AM
http://www.youtube.com/watch?v=yYgSr1RIOtA

KiwiTeTua
09-02-2013, 05:16 AM
http://www.youtube.com/watch?v=-ZTWHpurTeE

KiwiTeTua
09-02-2013, 05:19 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Oz1Z04iN17k