PDA

View Full Version : Món nhậu ngày thứ hai ...NhaTrang
02-16-2009, 04:14 PM
http://i4.tinypic.com/15h1nuq.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/vochongTL/maiyeuem.net_dsc01203.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v443/MayHong/26891033602e88384bc4um5.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v443/MayHong/chemchep1mw4.jpg

loibangTQLC
02-16-2009, 09:59 PM
Hi Nha Trang ,
Ban quen mat mot ly beer roi . Cam on .
TCB .

chopper1
02-17-2009, 09:22 PM
Trời cí ông Nhatrang nầy "quờ quạng " đó NT TQLC ... nhậu chỉ mồi không!, thì dâu là nhâu thế cơ ? :icon_crying:

Nầy ... beers đây xin mơì ...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Dutch_beers.jpg

http://weblogs.cw11.com/news/local/morningnews/blogs/beers.jpg

....

loibangTQLC
02-18-2009, 04:58 PM
Cam on Cp1 , kiem dau ra du loai beer the ? Mot collection ve beer ?
Co dip gap go anh em HQPD , anh em minh nhau choi .
Than , TCB .

vunivercial
06-07-2009, 02:03 PM
Trời ơi ! kiểu này làm sao tui sống nổi đây .

:CungBia1:

Thanhcoi
06-07-2009, 03:44 PM
Sáng nay Chủ nhật vào HQPD nhậu khỏi phải lo DUI ,:CungBia1: