PDA

View Full Version : Mừng Lễ Tình YêuPS khoá 72G
02-14-2009, 08:34 PM
Thân Tặng tất cả SVSQ/KQ Liên Khoá 72 & 73 thân yêu:
Vũ Văn Ước

http://fwt.txdnl.com/6-40/t/n/tnnguyen/Valentine%20Flower.JPG

http://www.freewebtown.com/tnnguyen/05%20Track%2005.mp3
(Bâm chuột trai giử loa bên traí lai đê điêù chình volume lên nghe tiếng hát )