PDA

View Full Version : Tìm Bạn Nguyễn Văn Oanh Phi Trưỡng Biên HòaKQVN12
08-15-2013, 08:03 PM
Bạn Nguyễn Văn Oanh 73-75 Công Chức Quốc Phòng phục vụ tại BCHKTTV/KQ. Di tản sang Mỷ năm 1975 nay ở đâu? L/l với bạn Đoàn Văn Hiến . Anybody know Oanh. Please help. Thanks. E mail mdsc29423@yahoo.com