PDA

View Full Version : VNAF Scale Aircraft Models.CoHuong
08-15-2013, 01:54 PM
Monogram 1/48 A-37B

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/26944_1116932940049_1728760248_225261_529018_n.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/26944_1116932940049_1728760248_225261_529018_n.jpg .html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/46303_1197840362684_1728760248_382926_8030182_n.jp g (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/46303_1197840362684_1728760248_382926_8030182_n.jp g.html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/46303_1197840402685_1728760248_382927_4971967_n.jp g (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/46303_1197840402685_1728760248_382927_4971967_n.jp g.html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/46303_1197840442686_1728760248_382928_992605_n.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/46303_1197840442686_1728760248_382928_992605_n.jpg .html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/46303_1197840482687_1728760248_382929_4898923_n.jp g (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/46303_1197840482687_1728760248_382929_4898923_n.jp g.html)

CoHuong
08-15-2013, 01:58 PM
Revell 1/40 Skyraider.

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/310480_1629456512818_1728760248_859175_1024449971_ n.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/310480_1629456512818_1728760248_859175_1024449971_ n.jpg.html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/384618_1629456432816_1728760248_859174_526206058_n .jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/384618_1629456432816_1728760248_859174_526206058_n .jpg.html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/380910_1629456352814_1728760248_859173_2092141044_ n.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/380910_1629456352814_1728760248_859173_2092141044_ n.jpg.html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/318752_1486173330828_1728760248_758332_1750920_n.j pg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/318752_1486173330828_1728760248_758332_1750920_n.j pg.html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/262581_1486173050821_1728760248_758331_4720421_n.j pg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/262581_1486173050821_1728760248_758331_4720421_n.j pg.html)

SVSQKQ
08-16-2013, 10:37 PM
Ước mong HQPD mở thêm diễn đàn "VNAF Models" đễ anh em được thưởng thức những bức tranh vẽ thật điêu luyện của Co Huong và Yankee-Caribou....
SVSQKQ


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1376760225.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1376761231.jpg

CoHuong
08-17-2013, 01:18 AM
Kính thưa các NT, xin các NT có thể cho em biết danh tánh của 3 Phi Đoàn Trực Thăng với những markings trên đuôi với màu đỏ sao trắng, màu xanh dương sao trắng và màu vàng sao đen là những PĐ nào không ạ?
CoHuong xin thành thật cảm ơn...

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/VNAF_UH-1H_1-48_decals_TBA_1_zps3b1e6109.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/VNAF_UH-1H_1-48_decals_TBA_1_zps3b1e6109.jpg.html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/VNAF_UH-1H_1-48_decals_TBA_2_zps0b04c829.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/VNAF_UH-1H_1-48_decals_TBA_2_zps0b04c829.jpg.html)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/VNAF_UH-1H_1-48_decals_TBA_3_zpsaf1a73a1.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20Scale%20Models/VNAF_UH-1H_1-48_decals_TBA_3_zpsaf1a73a1.jpg.html)

Yankee-Caribou
08-19-2013, 01:35 AM
Cảm ơn các chú bác VNAF . Nhờ có hoa tiêu CoHuong dẫn đường YC cuối cùng đã chạm bánh xuống Phi Dũng runway và đang theo phi tuần trưởng CH taxi vào bãi đậu .

Sau một thời gian dài từ khi căn cứ Cánh Thép đóng cửa những cánh chim non con cháu VNAF bay trong mưa bão không biết chừng nào mới tái ngộ với những người mà YC mến phục, nên rất vui có dịp được tái ngộ xin kính chào các chú các bác VNAF của Phi Dũng .

Hôm nay cháu YC đến căn cứ KQ Phi Dũng trên Hỏa Long AC-47 .


Xin kính tặng các phi hành đoàn và ground crew của Hỏa Long .
Những người hiệp sĩ đã bay âm thầm trong màn đêm giữ gìn giấc ngủ yên lành, bảo vệ cho đồng bào miền Nam tự do .http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/AC47010_zpsb8a19d31.jpg

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/AC47011S_zpscfbbb19b.jpg

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/AC47015_zps660cf9c1.jpg

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/AC47014_zpsbd615136.jpg

http://i607.photobucket.com/albums/tt155/Hoa-Long/AC47016s_zps4c6de13a.jpg

CoHuong
08-20-2013, 03:08 AM
YC vô bãi đậu an toàn rồi há.....:) very nice one YC.....

SVSQKQ
03-24-2014, 11:52 PM
http://youtu.be/DP9_8uBdNlA

SVSQKQ
03-24-2014, 11:56 PM
http://www.youtube.com/watch?v=O8ROcyfpWIs&feature=share&list=UUX0uCevFztZps0FnznDpMeQ

SVSQKQ
08-20-2017, 09:20 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1503263649-IMG_0109.JPGhttps://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1503263685-IMG_0110.JPG