PDA

View Full Version : VNAF Cartoon.CoHuong
08-12-2013, 12:43 PM
Canberra B-57B.
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/B-57_cartoon_revised_zpsf82baba8.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/B-57_cartoon_revised_zpsf82baba8.jpg.html)

Sikorsky H-19 Chickasaw.
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/H-19_cartoon_1_underlay_zps095e7803.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/H-19_cartoon_1_underlay_zps095e7803.jpg.html)
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/H-19_cartoon_completed_zpsfb133593.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/H-19_cartoon_completed_zpsfb133593.jpg.html)

North America T-6G Texan.
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/T-6_cartoon_zpsa86b5c26.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/T-6_cartoon_zpsa86b5c26.jpg.html)

Cessna O-2A.
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/O-2A_cartoon_underlay_completed_zps0f3e8dc0.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/O-2A_cartoon_underlay_completed_zps0f3e8dc0.jpg.html )

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/VNAF%20Artworks/VNAF%20cartoons/O-2A_cartoon_final_zps273b2dc8.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/VNAF%20Artworks/VNAF%20cartoons/O-2A_cartoon_final_zps273b2dc8.jpg.html)

phitrang
08-12-2013, 03:14 PM
Tính chất "hào hùng và độc đáo" của người lính Không quân ngày nào, nay đã hóa thân vào nét vẽ của một họa sỉ mang con tim Không quân VNCH.

CoHuong
08-13-2013, 02:39 PM
Caribou C-7A.

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/C-7A_caribou_final_zpse414b02c.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/C-7A_caribou_final_zpse414b02c.jpg.html)
Close up...
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/C-7A_caribou_final_fe_detail_zps61ce83a3.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/C-7A_caribou_final_fe_detail_zps61ce83a3.jpg.html)

CoHuong
08-14-2013, 05:18 AM
RC-47.
(cohuong vừa vẽ xong tấm này cũng là tấm cuối cho cuốn sách VNAF Carrtoon sắp hoàn tất)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/RC-47_cartoon_KD33_parking_final_zps27d1a028.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/RC-47_cartoon_KD33_parking_final_zps27d1a028.jpg.html )

CoHuong
08-14-2013, 05:40 AM
Còn đây là các Hoa-Tiêu cartoon để bay máy bay của VNAF cartoon......:)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/vnaf_comics_characters_sketch_final_reduced_zpscb3 e4761.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/vnaf_comics_characters_sketch_final_reduced_zpscb3 e4761.jpg.html)

BachMa
08-19-2013, 04:23 PM
Còn đây là các Hoa-Tiêu cartoon để bay máy bay của VNAF cartoon......:)

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/vnaf_comics_characters_sketch_final_reduced_zpscb3 e4761.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/vnaf_comics_characters_sketch_final_reduced_zpscb3 e4761.jpg.html)
Nhìn hình là biết nhân viên phi hành lúc cuối tháng hết lương....gạo sấy, thịt ba lát !!
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1376929323.gif

CoHuong
08-20-2013, 11:00 AM
A-37B Dragonfly.

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/VNAF%20Artworks/VNAF%20cartoons/A-37_landing.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/VNAF%20Artworks/VNAF%20cartoons/A-37_landing.jpg.html)

Beech C-45G

http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/VNAF%20Artworks/VNAF%20cartoons/C-45_cartoon_final_zps2f4924aa.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/VNAF%20Artworks/VNAF%20cartoons/C-45_cartoon_final_zps2f4924aa.jpg.html)

CoHuong
04-21-2014, 02:18 AM
...vài tấm cartoons vừa vẽ xong gần đây.....:)
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/A-37B_516_FS_parking_zps08a8a50a.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/A-37B_516_FS_parking_zps08a8a50a.jpg.html)
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/a-1h_than_phong_tun_zps54905cae.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/a-1h_than_phong_tun_zps54905cae.jpg.html)
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/F-5B_in_flight_tun_zps8ed38936.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/F-5B_in_flight_tun_zps8ed38936.jpg.html)
http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/Facebook/VNAF%20cartoons/f-5b_side_tun_zpsf7920337.jpg (http://s734.photobucket.com/user/CoHuongD2/media/Facebook/VNAF%20cartoons/f-5b_side_tun_zpsf7920337.jpg.html)