PDA

View Full Version : Ba Con Khỉ “Điếc, Mù, Câm”khongquan2
07-26-2013, 07:42 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1374867459.PNG

Ba Con Khỉ

“Điếc, Mù, Câm”
---&&&---

Triết mù, Mạnh điếc, Dũng câm luôn
Lãnh đạo Trung ương rõ một tuồng
Gốp ý Đảng ngu là bịt miệng
Thằng mù, thằng điếc, thằng bất lương

Ba thằng chụm lại trò múa rối
Lão chủ phen nầy rõ mặt tường
Bờ đá núi băng lao thẳng tới
Canh tân đất nước quá đau thương

Ăn chơi truy lạc bậc thầy tàu vua
Phần hơn chẳng chịu kém thua
So cùng Tây hậu khi xưa... sao tầy
Ba mươi hai năm có dư đầy
Gân cốt (dân) lỏng lẻo lũ nầy vẫn tham

Mặt khỉ, mình người, nhảy múa tung
Bộ tam của Đảng giống thằng khùng
Thằng câm, thằng điếc, thằng không thấy
Lãnh đạo thế nầy phải cáo chung

Nguyễn Dzuy

khongquan2
07-30-2013, 02:57 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1375196167.png

Bằng Nào Hơn Bằng Tiến Sĩ!

---&&&---

Dối gian từ ở quê nhà
Dối gian tiếp tục khi ra nước ngoài
Dối gian đã có bản bài
Chuyện quân Hồ Cộng, chuyện dài nước Nam

Việt Nam chế độ Hồ gian
Cho nên trên dưới tham tàn bất nhân
Đất đai chiếm phứa của dân
Nhơn hơn bán hết chẳng cần sỉ liêm

Đô la đầy túi cho nên
Xây nhà dựng cửa chi tiền con đi
Sang Tây, sang Úc, Huê Kỳ
Thói gian lại tiếp, còn gì nói đây

Mang danh bằng Úc, bằng Tây
Mà "quay", mà "cóp" cho đầy bài thôi
Thảo nào! Tiến sĩ nước tôi
Như ruồi như nhặng trời ơi bằng gì

Bằng gì mà chẳng cần thi
Đem tiền đấm mõm bằng gì cũng xong
Lềnh khênh tiến sĩ bà ông
Để khoe nay đã nên ông, hết thằng!

Hết thằng cắt cỏ lăng nhăng
Chăn trâu, thiến lợn, ai bằng lũ ta?
Bằng cao nhất nước ý mà
Lên xe xuống ngựa, vào ra huy hoàng

Là nhờ có đảng Cộng gian
Lưu manh Hồ Chí xây đàng tiến lên
Tiến lên càng lúc ngu thêm
Cái khung "Pắc Bó" làm nền muôn năm.

Đả Cẩu Bổng

khongquan2
08-03-2013, 01:32 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1375536686.jpeg

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ?
Tổ cha mày còn khổ mãi nghe không
Ai bảo quyết chí chung lòng
Đi theo cộng sản vót chông diệt thù?
Bây giờ mới biết rằng ngu
Tỉnh ra thì cũng đã gù cả lưng

Trần Khải Thanh Thuỷ