PDA

View Full Version : Tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển - Just a head up !Cowboy72A
07-08-2013, 07:47 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373312748.gif

Cowboy72A
07-10-2013, 02:02 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373421687.gif

BachMa
07-10-2013, 02:17 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373421687.gif

Chantal will make a sharp right turn by Friday, so ... bác Cowboy ơi ....."No Star Where" hỉ ?
Thanks for update

:thankyou:

Cowboy72A
07-10-2013, 05:29 PM
Đúng đó BM ơi! Nàng sẽ quẹo 90 độ rồi đi thẳng lên DC thăm BM hé !
Cb

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373477241.gif

Cowboy72A
07-11-2013, 09:17 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373577426.gif

Cowboy72A
07-24-2013, 06:05 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1374688929.gif

Cowboy72A
07-25-2013, 03:06 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1374764639.gif