PDA

View Full Version : Thơ tặng đàn bà “của các ông”PS khoá 72G
02-06-2009, 04:15 PM
THƠ TẶNG ĐÀN BÀ “CỦA CÁC ÔNG”

Nếu thế giới này không có đàn ông
Các cô thiếu nữ chẳng có chồng
Lấy đâu mà đẻ đòi làm mẹ
Một mình lạnh lẽo, tối nằm không.

Nếu thế giới này không có đàn ông
Ai sẽ đèo bà đi long nhong
Ai còng xương sườn, cong xương sống
Giúp bà....thư giãn những đêm đông?

Nếu thế giới này không có đàn ông
Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn?
Ai là đối tuợng bà la mắng?
Ông ổng giọng bà có ai thông

Nếu thế giới này không có đàn ông
Thì đâu có cảnh móc túi chồng
Tiền lương khoản nọ, bà thu tất
Chỉ để cho chồng cái túi không!


Vô danh :icon_guitarist:

PS khoá 72G
02-06-2009, 04:26 PM
THƠ TẶNG ĐÀN ÔNG CỦA CÁC BÀ


Hi anh T , đây là bài thơ họa lại của vị nử lưu từng làm thơ với anh Phước ,anh đọc cho dzui cuối tuần , cho T gởi lời thăm chị T V .

Nếu trên thế giới chẳng có Bà
Chắc là sẽ giống bãi tha ma
Mình ông thui thủi trong đêm vắng
Vất vưởng như là một bóng ma

Nếu trên thế giới chẳng có Bà
Ai lo cơm, cháo với dưa cà
Cá kho, thịt nướng, canh cua nóng
Có phải nhờ tay của “quý Bà”?

Nếu trên thế giới chẳng có Bà
Ai người săn sóc lúc tuổi già?
Những khi sầu khổ hay đơn chiếc?
Hay chỉ một mình nghe xót xa.

Nếu trên thế giới chẳng có Bà
Ai người họ Nguyễn được sinh ra?
Đích tôn, cháu chắt ai gây giống?
Chẳng còn ai gọi tiếng ông, cha.

Nếu trên thế giới chẳng có Bà
Những chiều dạo phố lấy đâu ra
Bàn tay năm ngón đan năm ngón
Lạnh lẽo bàn tay lạnh buốt da.

Nếu trên thế giới chẳng có Bà
Đêm đông lạnh lẽo lấy đâu ra
Tấm thân mềm mại ôm cho ấm
Để khỏi rên là “Lạnh chết cha”

Nếu trên thế giới chẳng có Bà
Thì ông chẳng có mẹ sinh ra
Để ông viết bậy dăm ba chữ
Khiến Bà nổi giận phải rầy la

:Cheerleader: