PDA

View Full Version : Khi Tình Yêu Tạ Từhonglien
06-28-2013, 11:31 AM
Khi Tình Yêu Tạ Từ
nhạc ngoại quốc lời Việt Khúc Lan
Lưu Bích trình bày

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372606013.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372418702.mp3

honglien
06-30-2013, 10:07 AM
Biệt Khúc
nhạc Nguyễn Ánh 9
Lưu Bích hát


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372586072.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372586437.mp3

honglien
06-30-2013, 03:09 PM
Lệ Úa
nhạc Huy Phương
Hồ Hoàng Yến hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372604435.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372604836.mp3

honglien
07-02-2013, 08:09 PM
Lối Về
nhạc Nguyễn Ánh 9
Cẩm Vân hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372795330.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372795569.mp3

honglien
07-03-2013, 09:19 AM
Nụ Cười Tím
nhạc Trường Sa
Minh Châu hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372842708.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372842966.mp3

honglien
07-03-2013, 10:11 AM
Phố Vẫn Xưa
nhạc Lê Vũ
Lưu Bích hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372845095.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372845948.mp3

muahong
07-03-2013, 12:08 PM
Nhạc của Trường Sa vẫn hay như ngày nào .