PDA

View Full Version : Vào Hạhonglien
06-22-2013, 04:00 PM
Vào Hạ
nhạc Lê Hựu Hà
Vina Uyển Mi-Thùy Hương-Dạ Nhật Yến hát


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1372078371.jpg


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1371994158.mp3

honglien
06-23-2013, 03:39 PM
Những Ngày Mùa Hạ Trở Về
nhạc Trần Đình Quân
Như Mai hát


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1372001068.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1372001620.mp3

honglien
06-23-2013, 06:44 PM
Cơn Mưa Hạ
nhạc Trúc Hồ
lời Trầm Tử Thiêng
Khánh Hà hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1372012293.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1372012640.mp3

honglien
06-24-2013, 12:38 PM
Hạ Hồng
nhạc Phạm Duy
Tuấn Ngọc & Khánh Hà hát


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1372077354.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1372077015.mp3

honglien
06-25-2013, 12:44 PM
Bóng Nắng
nhạc Trần Thiện Thanh
Nhật Trường & Mỹ Lan hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372163858.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372164098.mp3

honglien
06-26-2013, 08:19 AM
Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè
nhạc Phạm Mạnh Cương
Sỹ Phú hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372234440.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372234659.mp3