PDA

View Full Version : Tưởng Tượnghieunguyen11
06-05-2013, 09:27 PM
Tưởng tượng nhắm mắt lên đường,
Nhẹ nhàng gửi lại ghét thương cho đời..!!!

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370467435.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370467476.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370467508.png

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370467540.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370467570.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370467601.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=PV55oX6A-N0