PDA

View Full Version : Mẹ Tôi - Trần Ngọc Nguyên Vũkhongquan2
05-21-2013, 02:20 PM
Mẹ Tôi
(Để kính dâng hương hồn Mẹ.)

Trần Ngọc Nguyên Vũ

*****

Ngôn ngữ loài người chung một tiếng
Mẹ tự ngàn xưa đậm sắc mầu
Đẫm ngát hương thơm dòng sữa ngọt
Chan hòa như những hạt mưa ngâu.

Tự thủa vào đời trong tay Mẹ
Con đã nghe tròn tiếng Mẹ ru
Mẹ dỗ cho con vào giấc ngủ
Êm đềm như những áng mây thu.

Mẹ là người chị lúc thơ ngây
Gieo rắc nguồn vui suốt tháng ngày
Mẹ vỗ cho con tròn tuổi mộng
Mộng đời trôi nhẹ tựa mây bay.

Mẹ là người bạn tuổi thanh xuân
Mẹ dậy cho con những điệu vần
Thế sự thăng trầm trong cuộc sống
Mẹ một bà Tiên ở cõi trần.

Con lớn khôn theo với kiếp người
Mẹ giờ cưỡi hạc chốn xa nơi
Bao nhiêu ngăn cách bao thương nhớ
Mẹ vẫn trong tim suốt cả đời.

Trần Ngọc Nguyên Vũ

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1369145996.PNG