PDA

View Full Version : Thư Mời Hội Ngộ PD Thần Tiễn 122hung45qs
05-04-2013, 08:31 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1367656249.jpg

hung45qs
07-19-2013, 04:41 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1374207411.jpg

PS khoá 72G
08-07-2013, 05:38 PM
Kính BTC/Hội Ngộ PĐ 122 Thần Tiễn và Quý NT& Bạn Hữu Không Quân.
Toán Hầu Quốc Quân Kỳ chấp nhận lời mời của BTC và sẽ phụ trách phần Nghi Lễ cho chủ đề đêm Hội Ngộ
" CÁNH BẰNG PHƯƠNG NAM- IV "
Đây cũng là một phần thông báo nhỏ nhoi muốn gởi thông tin này đến quý Anh Chi Em Không Quân,
ACE đã từng dành sự ưu ái cho toán Hầu Quốc Quân Kỳ, nên ghi danh sớm vì số bàn còn lại rât giới hạn.

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1375896289.jpg

hung45qs
08-19-2013, 03:48 PM
Hiện giờ thì đêm hội ngộ "CÁNH BẰNG PHƯƠNG NAM- IV" đã SOLD OUT
Xin cám ơn các thân hữu đã ủng hộ