PDA

View Full Version : Ba Mươi Tháng Tư anh ơi !phucat72
04-30-2013, 07:09 PM
http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/269874_492842777435447_59893608_n1_zps6262cab8.jpg

http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/4TRISTESSE%20CHUP%20HINH%20BANG%20IPHONE/562551_490308404355551_169153088_n1_zps5283ae61.jp g

Trời buồn Little SaiGon ngày 30 tháng 4/2013
(Hình do Tris vừa chụp bằng iPhone)

Ba Mươi Tháng Tư anh ơi
Cali âm u mặt trời đi vắng
Thăm biển khơi viếng nghĩa trang
Anh và em đau đớn trắng khăn tang
Em buồn tóc rối ngổn ngang
Anh bên đó oà tiếng than u uất
Băm tám năm còn hay mất
Một kiếp người tim đau thắt lưu vong

:40:Tristesse
Ca 4/30/2013

phucat72
04-30-2013, 08:45 PM
http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/30thang41_zps4c446408.gif

http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/393085_372589952852077_1615423573_n1_zpsaf119c23.j pg

http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/575589_372588636185542_113940933_n1_zpsf5dc6425.jp g