PDA

View Full Version : Nhớ về nghĩa trang quân độiHồ Danh Lịch
04-25-2013, 10:54 PM
NHỚ VỀ
NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI
***
Kha Lăng Đa

Bao năm qua, nơi Nghĩa Trang Quân Đội,
Các anh nằm an nghỉ giấc ngàn thu,
Khi Nhân Dân thống khổ bởi quân thú,
Chúng nhuộm đỏ cả giang san Hồng Lạc.

Từ ngày quốc hận, nhà tan, cửa nát,
Bao nấm mồ hoang phế chẳng khói hương,
Vì thân nhân những tử sĩ kiên cường,
Đã vượt biển, tìm Tư Do đất lạ.

Mồ vô chủ dưới mưa thu, nắng hạ,
Cỏ mọc đầy, bia đá cũng ngã nghiêng,
Những vong hồn của chiến sĩ linh thiêng,
Chắc lạnh lẽo, bơ vơ trên đất mẹ!

Ai thương tiếc, mắt chan hòa dòng lệ?
Ai đoạn trường cảnh tử biệt sinh ly?
Ai ngậm ngùi trước mộ buổi ra đi?
Bỏ lại kẻ vùi thân vì Tổ Quốc.

Các anh đã ngăn bước quân xâm lược,
Vũ khí là lòng dũng cảm, trung can,
Quyết đánh tan lũ Cộng Sản bạo tàn,
Liều thân xác, giương cao cờ chính nghĩa.

Từ Bến Hải, Kontum, An Lộc địa,
Tới Đồng Xoài, bình Giả, xuống Cà Mau,
Tạo chiến công, rạng rỡ chí anh hào,
Máu tuấn kiệt viết nên trang lịch sử.

Cơ trời khiến bọn yêu tinh, quỷ dữ,
Đưa nước nhà vào kềm kẹp, xiềng gông,
Người sống còn phải gian khổ, long đong,
Người chết cũng không yên mồ, yên mã.

Bọn vô thần thâm độc và gian trá,
Định dọn đường bằng chước quỷ, mưu ma,
Mong phỉnh phờ và che mắt dân ta,
Lăm le giải tỏa Nghĩa Trang Quân Đội!

Loài cẩu trệ, trời không tha thứ tội,
( Sách xưa ghi câu: “Thiên bất dung gian”),
Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại kết đoàn,
Cùng tranh đấu để bảo tồn nghĩa địa.

Nơi yên nghỉ của người vì chính nghĩa,
Đã hy sinh cho Dân Chủ, Tự Do,
Đem vinh quang để tô thắm màu cờ,
Cho thế hệ mai sau noi truyền thống

Kha Lăng Đa