PDA

View Full Version : Chuc tet nam ky suuloibangTQLC
01-18-2009, 11:42 PM
Nhân dip năm con trâu
Chúc các Bạn sống lâu
Vui khỏe ,lại sang giàu
Tuổi đả vào hàng sáu
Nhớ đừng quá cày sâu
Mà biến thành thân trâu
Hãy quên mọi lo âu
Ngày ngày vui dài lâu