PDA

View Full Version : Chúc mừng Taubaychimtroi
01-08-2008, 10:29 PM
:icon_coupledance:
Chúc mừng bác Taubay đã trở thành SVSQ sau 30 lần đóng góp bài vỡ đầy sắc màu và bổ ich cho Hội Quán.:rose:
Đề nghị Bx tặng bác một buổi miễn...tạp dịch, mời vào quán Cô Thương uống :icon_coffee: , người quen chỉ cần...ký sổ cũng được:icon_smiless:

chopper1
01-09-2008, 01:37 AM
Chúc mừng TauBay ... thanks for sharing ... :Cheerleader: