PDA

View Full Version : Nhắn Tinhieunguyen11
03-26-2013, 05:19 PM
Kính chuyễn,

Xin cố gắng chuyễn đi làm phước .

Chúng tôi có tìm thấy một bộ hài cốt của một người lính đã chết trận tại NHA TRANG - KHÁNH HOÀ , có thẻ bài ghi rỏ .

Họ tên : NGUYỄN VĨNH LÂN
Số Quân : 681137969
Loại máu O+

Nếu ai là thân nhân của người lính này xin vui lòng liên lạc Ni Sư Thông Mẫn
Tel 0935899347

Nhờ quý vị chuyễn thông tin này rộng rãi để may ra người quá cố tìm lại được người thân, đây là việc làm phước thiện xin quý vị chuyễn tiếp .