PDA

View Full Version : Hình Ảnh Kỷ Niệm Xưa Không Bao Giờ Quên !TAM73F
03-14-2013, 01:33 AM
Mời tất cả NT và Anh Chị Em xem nhiều kỷ niệm hình ảnh xưa quen thuộc :
Bao kỷ niệm không phai mờ...

http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=80&with_photo_id=84020523&ss_play&order=date_desc&user=1643333

TAM73F