PDA

View Full Version : Nhac Cổ Điển 1. "Beethoven, một phiến tài tình thiên cổ lụy" *
 2. Vivaldi và tấu khúc Bốn Mùa
 3. Nhạc Cổ Điển Phương Tây Và Niềm Vui Của Người Nghe
 4. Vivaldi - 'LA NOTTE'
 5. Nhạc cổ điển và... tiếng vỗ của một bàn tay
 6. Mùa đông buốt giá cùng nhạc sĩ Schubert
 7. After the Rain...
 8. Bản Boléro của Ravel, một câu chuyện buồn
 9. Phím Đàn Sầu Rơi
 10. New Year's Concert 2018
 11. New Year's Day Concert 2019
 12. New Year's Day Concert 2020