STT Ngày Tên Họ Khóa Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
1 15 Nov 19 Nguyễn Đỗ Trọng 72H 10 1 0 1235
2 15 Nov 19 Nguyễn Việt Hùng 72H 1 1 0 155
3 15 Nov 19 Tot Nguyen 72G 2 2 0 Paid 310
4 16 Nov 19 Trần Quốc Văn 74A 2 2 0 yes 310
5 16 Nov 19 Ngô Quang Vi 72E 2 2 0 yes 310
6 16 Nov 19 Nguyễn PhươngThanh 73f 2 2 0 310
7 16 Nov 19 Nguyễn văn Hảo 72E 10 2 0 Yes 1300
8 16 Nov 19 Trần Văn Nghĩa 72F 2 2 0 310
12 18 Nov 19 Giao Ngoc Han 72H 1 1 0 Paid 155
9 17 Nov 19 Lâm chí Hạo 72E 2 2 0 yes 310
10 17 Nov 19 Nguyễn Anh Tuấn 73F 2 0 0 240
11 17 Nov 19 Trần Huy Hoàng 73F 2 0 0 240
47 10 Jan 20 Phạm văn Hồng 73D 2 2 0 310
13 19 Nov 19 Tường Duy Hải 72E 2 2 0 yes 310
14 20 Nov 19 Tran Thanh Thiet 72G 2 2 0 yes 310
15 22 Nov 19 Lý văn Ánh 72A 2 2 0 310
16 24 Nov 19 Nguyễn Thành Thi 72A 4 4 0 Paid 620
17 24 Nov 19 Trần Hớn Dân 72A 2 2 0 Paid 310
18 24 Nov 19 Huỳnh Đình Chí 72A 2 2 0 310
19 24 Nov 19 Đặng Chấn Kỳ 72A 2 2 0 Paid 310
20 25 Nov 19 Hoàng Đình Duyệt 72E 2 2 0 yes 310
28 01 Dec 19 Võ Thế Hùng 73D 10 0 0 1200
21 25 Nov 19 Võ Văn Tiến 72E 2 2 0 340
22 25 Nov 19 Ngô Phương 72E 2 2 0 yes 310
23 26 Nov 19 Huynh Van Ty 72G 1 1 0 Yes 155
24 26 Nov 19 Pham Hong Tuan 73C 2 2 0 Yes 310
25 29 Nov 19 Đặng Văn Do 73C 2 2 0 310
26 29 Nov 19 Ho Dac Tien 72C 2 2 0 310
27 30 Nov 19 Thai van Hoan 72G 2 2 0 310
41 23 Dec 19 Phạm Ngọc Sinh 72E 2 0 1 240
29 04 Dec 19 HA MINH THANH 73H 2 2 0 310
30 04 Dec 19 Nguyen chän Häi 72E 1 1 0 155
31 05 Dec 19 Pham Van Lap 72H 2 0 0 Paid 240
32 05 Dec 19 Vu Khac Chung 72H 2 2 0 310
33 06 Dec 19 Huỳnh Trung Tỉnh 73F 2 2 0 310
34 06 Dec 19 Nguyễn Mạnh Hải 72H 1 0 0 Paid 120
35 07 Dec 19 PHẠM ĐÌNH HÙNG 72E 2 2 0 310
36 08 Dec 19 Thien p nguyen 72H 2 2 0 310
37 09 Dec 19 Phạm Ngọc Phúc 72E 2 2 0 Yes 310
38 11 Dec 19 Phiem Tran 72A 2 0 0 Paid 240
39 12 Dec 19 Trương Tự Túc 73c 2 0 0 240
40 14 Dec 19 Sen Cam Sinh 72H 2 2 0 310
42 23 Dec 19 Le Ai Ly 72G 2 2 0 310
43 23 Dec 19 Nguyen Xuan Quang 73C 2 2 0 310
44 23 Dec 19 Phan thanh Sơn 73D 5 5 0 775
45 04 Jan 20 Le Hung 72E 2 2 0 310
46 06 Jan 20 Học Nguyễn 73F 2 2 0 310
48 15 Jan 20 Đặng thanh Liêm 72G 2 2 0 310
49 16 Jan 20 Đào Trọng Tài 73E 1 1 0 155
50 16 Jan 20 Nguyễn Tấn Hùng 72H 2 2 0 Paid 310
51 16 Jan 20 Lê Mạnh Hiệp 72B 2 0 0 240
52 28 Jan 20 TUAN MANH TRAN 72 2 2 0 310
53 28 Jan 20 Lai Van Thanh 73D 2 2 0 310
54 30 Jan 20 Ninh Van Nguyen 73D 2 2 0 310
55 03 Feb 20 Phan Quang Dieu 74A 2 2 0 310
56 03 Feb 20 Phạm Hữu Thân 73J 2 2 0 Yes 310
57 03 Feb 20 Nguyen Viet Luc 73F 2 2 0 310
58 03 Feb 20 Nguyen Dinh Kim 72E 2 2 0 310
59 03 Feb 20 Nguyễn Thế Dũng 73F 2 2 0 310
60 04 Feb 20 Huỳnh Phươnh Đông 73I 1 1 0 155
61 04 Feb 20 Trần Minh Tân 73F 1 1 0 155
62 05 Feb 20 Bùi Đức Anh 73D 2 2 0 310
63 05 Feb 20 Truong Van Vinh 72A 1 1 0 155
64 06 Feb 20 Nguyen Hong Bang 72B 2 2 0 310
65 07 Feb 20 Tôn Thất Bính 73F 1 1 0 155
66 11 Feb 20 Nguyễn Văn Hải 73F 1 1 0 155
67 12 Feb 20 Phạm Quang Tân 72F 2 2 0 Paid 310
68 12 Feb 20 Phạm Ngọc Giao 72C 2 2 0 310
69 21 Feb 20 Nguyễn Văn Lực 73G 1 1 0 155
70 21 Feb 20 Huỳnh Ngọc Sơn 73D 1 1 0 155
71 21 Feb 20 Phạm Hùng 73F 1 1 0 155
72 21 Feb 20 Hoàng Bá Long 73H 1 1 0 155
73 21 Feb 20 Huynh Huu Chau 72G 2 2 0 310
74 22 Feb 20 Nguyễn Hửu Phượng 72E 1 1 0 Yes 155
75 22 Feb 20 Trần Hoài Hưng 72E 4 4 0 Paid 620
76 22 Feb 20 Huỳnh Văn Bê 72F 2 2 0 310
77 23 Feb 20 Trần Văn Sơn 73F 1 1 0 155
78 23 Feb 20 Tuyen Bui 72E 2 1 0 Paid 275
79 23 Feb 20 Lê Văn Lộc 73A 1 1 0 Paid 155
80 23 Feb 20 Nguyễn V Kỹ Hùng 73A 2 2 0 310
81 23 Feb 20 Nguyễn Khắc Nguyên 72H 2 2 0 310
82 23 Feb 20 Lê Văn Hiệp 73A 2 2 0 310
83 23 Feb 20 Phạm Văn Minh 73A 2 2 0 310
84 24 Feb 20 Trương Kim Sang 73A 2 2 0 310
85 24 Feb 20 Bùi Lạc 73A 1 1 0 155
86 24 Feb 20 Lê Văn Hải 73A 2 2 0 310
87 24 Feb 20 Huỳnh Tịnh Phương 73A 2 2 0 310
88 24 Feb 20 Nguyễn Văn Qui 73A 2 2 0 310
89 24 Feb 20 Võ Anh Tuấn 73A 1 1 1 155
90 24 Feb 20 Nguyễn Tấn Thành 72A 2 2 0 Paid 310
91 24 Feb 20 Nguyễn Văn Phước 72G 2 2 0 310
92 26 Feb 20 Nguyễn Văn Chơn 72G 2 2 0 310
93 27 Feb 20 Vương Xuân Sang 73A 2 2 0 310
94 27 Feb 20 Nguyễn Quí Tú 73A 2 2 0 310
95 01 Mar 20 Lâm Vĩnh Hiên 73C 3 3 0 Paid 465
96 01 Mar 20 Nguyễn Hưng Quốc 73C 1 1 0 155
97 01 Mar 20 Lê Hùng Sơn 72E 1 1 0 Yes 155
162 07 Jul 21 Phạm Quang Hải 74A 4 4 0 Paid 620
98 03 Mar 20 Huỳnh Văn Hiệp 73C 2 2 0 310
99 04 Mar 20 Huynh Kim Thanh 72G 2 2 0 Paid 310
100 05 Mar 20 Trương Văn Huệ TH 10 0 0 1200
101 05 Mar 20 Tân văn Mão 73C 2 2 0 paid 310
102 10 Mar 20 Trịnh Công Tá 73D 2 2 0 310
103 10 Mar 20 Trần Công Thành 73F 1 1 0 155
104 11 Mar 20 Nguyen Huu Duc 72A 2 0 0 240
105 02 Apr 20 Luong Hung 72E 2 2 0 310
106 21 Jul 20 Nguyễn chu Môn 73c 2 2 0 Paid 310
107 18 Nov 20 Nguyen Van Thu TH 2 0 0 Paid 240
164 13 Jul 21 Trần Việt Hỷ 72H 0 1 0 35
108 30 Mar 21 Bui Thanh Van 72c 2 2 0 Paid 310
109 20 Apr 21 San Van Pham 73H 3 0 0 Paid 360
110 24 Apr 21 Nguyễn Văn Bông 72H 1 0 0 Paid 120
111 24 Apr 21 Vòng A Dưỡng 72H 2 0 0 Paid 240
112 28 Apr 21 Quang Hữu Lân 72H 2 1 0 Paid 275
113 29 Apr 21 Lap Dang 72H 2 0 2 240
114 29 Apr 21 Vũ Công Luyến 72H 2 2 0 310
115 29 Apr 21 Nguyễn Ngọc Dũng 72H 2 2 0 310
116 30 Apr 21 Tràn Gia Dịnh 72F 2 2 0 Paid 310
117 03 May 21 Diệp Hữu Hạnh 72A 2 2 0 Paid 310
118 03 May 21 Trần Ngọc Dương 72A 2 2 0 Paid 310
119 03 May 21 Tô Hoàng Minh 72F 1 1 0 155
120 05 May 21 Từ Đăng Minh Trị 72F 2 2 0 310
121 05 May 21 Đoàn Ngọc Thạch 72C 1 1 0 155
122 05 May 21 Nguyen Ky Thanh 72F 2 2 0 Paid 310
123 05 May 21 Trinh Ngoc Tien 72F 1 1 0 Paid 155
124 05 May 21 Tran Quang Son 72F 2 2 0 Paid 310
125 06 May 21 Phạm văn Bình 72B 1 0 0 120
126 06 May 21 Tran Phuc An 73H 2 2 0 310
127 07 May 21 Hồ Thái Bình 72C 2 2 0 310
128 08 May 21 Bùi Đẹp 72F 2 2 0 Paid 310
129 08 May 21 Lê Hữu Lễ 72F 3 3 0 465
130 08 May 21 Nguyễn Ngọc Lợi 72F 2 2 0 Paid 310
131 7 May 2021 Nguyễn Văn Mão 72F 1 1 0 155
132 08 May 21 Nguyễn Văn Sơn 72F 2 2 0 310
133 08 May 21 Nguyễn Văn Đại 72F 1 1 0 155
134 08 May 21 Hà Văn Bá 72F 1 0 0 120
135 08 May 21 Hà Văn Hầu 72F 1 1 0 155
136 08 May 21 Trần Ngọc Sơn 72H 1 1 0 155
137 08 May 21 Nguyễn Minh Nhựt 72F 1 1 0 155
138 08 May 21 Nguyễn H Sơn 72F 1 0 0 120
139 08 May 21 Nguyễn M Đăng 72F 2 0 0 240
140 08 May 21 Trần Văn Sơn 72F 2 2 0 310
141 08 May 21 Nguyễn Đức Kính 72H 2 2 0 310
142 08 May 21 Phạm Gia Đạo 72F 1 1 0 155
143 11 May 21 A Hinh251 TH 10 0 0 1200
144 19 May 21 Nguyễn Văn Hoàng 72C 2 2 0 310
145 20 May 21 Tăng Được 72G 2 2 0 310
146 21 May 21 le hoang dinh 72c 2 2 0 310
147 31 May 21 PHUNG VAN NINH 72A 2 2 0 Paid 310
148 02 Jun 21 Lê Văn Cư TH 2 0 0 240
149 07 Jun 21 Huỳnh Kiến Bình 72C 2 2 0 310
150 13 Jun 21 Phạm Vĩnh Long TH 2 2 0 310
151 16 Jun 21 tran van Hoa 72c 2 2 0 310
152 19 Jun 21 Trí Nguyễn 72B 2 2 0 310
153 22 Jun 21 Nguyen M Hai 72C 2 2 0 Paid 310
154 22 Jun 21 Phan V Dinh 72C 0 2 0 Paid 70
155 22 Jun 21 Đinh Quốc Cường 73E 2 1 0 Paid 275
156 26 Jun 21 Bui Xuan Truong 73H 1 0 0 Paid 120
157 28 Jun 21 Trần Đình Huy 73H 3 3 1 465
158 01 Jul 21 Nguyễn Tuấn 73F 2 2 0 310
159 02 Jul 21 Nguyễn Văn Đông 72G 2 2 0 310
160 03 Jul 21 Nguyễn Tiến Lộc 72G 2 2 0 310
161 03 Jul 21 Trịnh Khanh 72A 2 0 0 Paid 240
163 08 Jul 21 Hieu Trong Hieu 72H 1 1 0 155
165 17 Jul 21 HO TRAM XUAN THUONG 73F 6 0 0 720
166 19 Jul 21 Le Tuan Dung 72C 0 2 0 Paid 70
167 23 Jul 21 Nghe Hiep TH 10 0 0 1200
168 23 Jul 21 Trần Đường TH 2 2 0 310
169 23 Jul 21 Cù Thái Hòa TH 10 0 0 1200
170 26 Jul 21 Ton That Lang QK 2 2 0 310
171 27 Jul 21 Tôn Thất Lăng TH 8 0 0 960
172 28 Jul 21 Nguyễn thành Hưng TH 2 2 0 310
173 29 Jul 21 Nguyễn Do TH 7 0 0 840
174 30 Jul 21 Trương Văn Song TH 10 0 0 1200
175 02 Aug 21 Giang khai Sơn 72C 1 1 0 155
176 03 Aug 21 Lê Văn Bút QK 2 0 0 240
STT Ngày Tên Họ Khóa Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
 
Tổng Kết
 
Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
399 264 5 111
 
*****
 
Danh Sách Mạnh Thường Quân HNLK Kỳ 8
 
STT Ngày Tên Khóa Ủng Hộ
 1  05 Sep 19  Trần Quốc Văn  74A  2000 
 2  05 Sep 19  Lê Văn Hải  73A  1000 
 3  06 Dec 19  Nguyễn Xuân Quang  73C  3000 

Tổng số tiền ủng hộ: 6000 US dollars

 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng