STT Ngày Tên Họ Khóa Tham dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid Total
1 15 Nov 19 Nguyễn Đỗ Trọng 72H 10 0 0 0 0 0 0 1200
2 15 Nov 19 Nguyễn Việt Hùng 72H 2 2 0 0 0 0 0 310
3 15 Nov 19 Tot Nguyen 72G 2 2 0 0 2 2 0 310
4 16 Nov 19 Trần Quốc Văn 74A 2 2 0 0 0 0 0 yes 310
5 16 Nov 19 Ngô Quang Vi 72E 2 2 0 0 0 0 0 yes 310
6 16 Nov 19 Nguyễn PhươngThanh 73f 2 2 0 0 0 2 0 310
7 16 Nov 19 Nguyễn văn Hảo 72E 10 2 1 0 0 0 0 Yes 1300
8 16 Nov 19 Trần Văn Nghĩa 72F 2 2 0 0 0 2 0 310
12 18 Nov 19 Giao Ngoc Han 72H 1 1 0 0 0 0 0 155
9 17 Nov 19 Lâm chí Hạo 72E 2 2 0 0 2 0 0 yes 310
10 17 Nov 19 Nguyễn Anh Tuấn 73F 2 0 0 0 0 0 0 240
11 17 Nov 19 Trần Huy Hoàng 73F 2 0 0 0 0 0 0 240
47 10 Jan 20 Phạm văn Hồng 73D 2 2 0 0 2 2 0 310
13 19 Nov 19 Tường Duy Hải 72E 2 2 0 0 2 1 0 yes 310
14 20 Nov 19 Tran Thanh Thiet 72G 2 2 0 0 0 0 0 yes 310
15 22 Nov 19 Lý văn Ánh 72A 2 2 0 0 0 2 0 310
16 24 Nov 19 Nguyễn Thành Thi 72A 2 2 0 0 0 0 0 310
17 24 Nov 19 Trần Hớn Dân 72A 2 2 0 0 0 0 0 310
18 24 Nov 19 Huỳnh Đình Chí 72A 2 2 0 0 0 0 0 310
19 24 Nov 19 Đặng Chấn Kỳ 72A 2 2 0 0 0 0 0 310
20 25 Nov 19 Hoàng Đình Duyệt 72E 2 2 0 0 0 0 0 yes 310
28 01 Dec 19 Võ Thế Hùng 73D 10 0 0 0 0 0 0 1200
21 25 Nov 19 Võ Văn Tiến 72E 2 2 1 0 0 0 0 340
22 25 Nov 19 Ngô Phương 72E 2 2 0 0 0 0 0 yes 310
23 26 Nov 19 Huynh Van Ty 72G 1 1 0 0 0 0 0 Yes 155
24 26 Nov 19 Pham Hong Tuan 73C 2 2 0 0 0 0 0 Yes 310
25 29 Nov 19 Đặng Văn Do 73C 2 2 0 0 0 0 0 310
26 29 Nov 19 Ho Dac Tien 72C 2 2 0 0 2 2 0 310
27 30 Nov 19 Thai van Hoan 72G 2 2 0 0 0 0 0 310
41 23 Dec 19 Phạm Ngọc Sinh 72E 2 0 0 0 0 0 1 240
29 04 Dec 19 HA MINH THANH 73H 2 2 0 0 0 0 0 310
30 04 Dec 19 Nguyen chän Häi 72E 1 1 0 0 0 0 0 155
31 05 Dec 19 Pham Van Lap 72H 2 0 0 0 2 0 0 Paid 240
32 05 Dec 19 Vu Khac Chung 72H 2 2 0 0 2 0 0 310
33 06 Dec 19 Huỳnh Trung Tỉnh 73F 2 2 0 0 0 0 0 310
34 06 Dec 19 Nguyễn Mạnh Hải 72H 1 0 0 0 0 0 0 120
35 07 Dec 19 PHẠM ĐÌNH HÙNG 72E 2 2 0 0 2 0 0 310
36 08 Dec 19 Thien p nguyen 72H 2 2 0 0 2 0 0 310
37 09 Dec 19 Phạm Ngọc Phúc 72E 2 2 0 0 0 0 0 Yes 310
38 11 Dec 19 Phiem Tran 72A 2 0 0 0 0 2 0 Paid 240
39 12 Dec 19 Trương Tự Túc 73c 2 0 0 0 0 0 0 240
40 14 Dec 19 Sen Cam Sinh 72H 2 2 0 0 2 0 0 310
42 23 Dec 19 Le Ai Ly 72G 2 2 0 0 2 2 0 310
43 23 Dec 19 Nguyen Xuan Quang 73C 2 2 0 0 0 2 0 0
44 23 Dec 19 Phan thanh Sơn 73D 5 5 0 0 4 0 0 775
45 04 Jan 20 Le Hung 72E 2 2 0 0 0 0 0 310
46 06 Jan 20 Học Nguyễn 73F 2 2 0 0 0 0 0 310
48 15 Jan 20 Đặng thanh Liêm 72G 2 2 0 0 0 0 0 310
49 16 Jan 20 Phở Hà Plus TH 12 0 0 0 0 0 0 1440
50 16 Jan 20 Nguyễn Tấn Hùng 72H 2 2 0 0 0 0 0 310
51 16 Jan 20 Lê Mạnh Hiệp 72B 24 0 0 0 0 0 0 yes 2880
52 28 Jan 20 TUAN MANH TRAN 72 2 2 0 0 2 2 0 310
53 28 Jan 20 Lai Van Thanh 73D 2 2 0 0 0 0 0 310
54 30 Jan 20 Ninh Van Nguyen 73D 2 2 0 0 0 0 0 310
55 03 Feb 20 Phan Quang Dieu 74A 2 2 0 0 0 0 0 310
56 03 Feb 20 Dao Phan 73J 1 1 0 0 0 0 0 155
57 03 Feb 20 Nguyen Viet Luc 73F 2 2 0 0 0 0 0 310
58 03 Feb 20 Nguyen Dinh Kim 72E 2 2 0 0 0 0 0 310
59 03 Feb 20 Nguyễn Thế Dũng 73F 2 2 0 0 0 2 0 310
60 04 Feb 20 Huỳnh Phươnh Đông 73I 1 1 0 0 0 0 0 155
61 04 Feb 20 Trần Minh Tân 73F 1 1 0 0 0 0 0 155
62 05 Feb 20 Bùi Đức Anh 73D 2 2 0 0 0 0 0 310
63 05 Feb 20 Truong Van Vinh 72A 1 1 0 0 0 0 0 155
64 06 Feb 20 Nguyen Hong Bang 72B 2 2 0 0 0 0 0 310
65 07 Feb 20 Tôn Thất Bính 73F 1 1 0 0 0 0 0 155
66 11 Feb 20 Nguyễn Văn Hải 73F 1 1 0 0 0 0 0 155
67 12 Feb 20 Phạm Quang Tân 72F 2 2 0 0 0 0 0 310
68 12 Feb 20 Phạm Ngọc Giao 72C 2 2 0 0 0 0 0 310
69 21 Feb 20 Nguyễn Văn Lực 73G 1 1 0 0 0 0 0 155
70 21 Feb 20 Huỳnh Ngọc Sơn 73D 1 1 0 0 0 0 0 155
71 21 Feb 20 Phạm Hùng 73F 1 1 0 0 0 0 0 155
72 21 Feb 20 Hoàng Bá Long 73H 1 1 0 0 0 0 0 155
73 21 Feb 20 Huynh Huu Chau 72G 2 2 0 0 2 0 0 310
74 22 Feb 20 Nguyễn Hửu Phượng 72E 1 1 0 0 0 0 0 155
75 22 Feb 20 Trần Hoài Hưng 72E 2 2 0 0 0 0 0 310
76 22 Feb 20 Huỳnh Văn Bê 72F 2 2 0 0 0 0 0 310
77 23 Feb 20 Trần Văn Sơn 73F 1 1 0 0 0 0 0 155
78 23 Feb 20 Tuyen Bui 72E 2 1 0 0 0 0 0 Paid 275
79 23 Feb 20 Lê Văn Lộc 73A 1 1 0 0 0 0 0 Paid 155
80 23 Feb 20 Nguyễn V Kỹ Hùng 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
81 23 Feb 20 Nguyễn Khắc Nguyên 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
82 23 Feb 20 Lê Văn Hiệp 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
83 23 Feb 20 Phạm Văn Minh 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
84 24 Feb 20 Trương Kim Sang 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
85 24 Feb 20 Bùi Lạc 73A 1 1 0 0 0 0 0 155
86 24 Feb 20 Lê Văn Hải 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
87 24 Feb 20 Huỳnh Tịnh Phương 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
88 24 Feb 20 Nguyễn Văn Qui 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
89 24 Feb 20 Võ Anh Tuấn 73A 1 1 0 0 0 0 1 155
90 24 Feb 20 Nguyễn Tấn Thành 72A 2 2 0 0 0 0 0 310
91 24 Feb 20 Nguyễn Văn Phước 72G 2 2 0 0 0 0 0 310
92 26 Feb 20 Nguyễn Văn Chơn 72G 2 2 0 0 0 0 0 310
93 27 Feb 20 Vương Xuân Sang 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
94 27 Feb 20 Nguyễn Quí Tú 73A 2 2 0 0 0 0 0 310
95 01 Mar 20 Lâm Vĩnh Hiên 73C 2 2 0 0 0 0 0 310
96 01 Mar 20 Nguyễn Hưng Quốc 73C 2 2 0 0 0 0 0 310
97 01 Mar 20 PHAM DINH PHUC 73F 4 0 0 0 0 0 0 480
98 03 Mar 20 Huỳnh Văn Hiệp 73C 2 2 0 0 0 0 0 310
99 04 Mar 20 Huynh Kim Thanh 72G 2 2 0 0 2 2 0 310
100 05 Mar 20 Trương Văn Huệ TH 10 0 0 0 0 0 0 1200
101 05 Mar 20 Tân văn Mão 73C 2 2 0 0 0 0 0 paid 310
102 10 Mar 20 Trịnh Công Tá 73D 2 2 0 0 0 0 0 310
103 10 Mar 20 Trần Công Thành 73F 1 1 0 0 0 0 0 155
104 11 Mar 20 Nguyen Huu Duc 72A 2 0 0 0 0 0 0 240
105 02 Apr 20 Luong Hung 72E 2 2 0 0 0 0 0 310
106 21 Jul 20 Nguyễn chu Môn 73c 2 2 0 0 0 0 0 310
STT Ngày Tên Họ Khóa Tham dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid Total
 
Tổng Kết
 
Tham Dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid
261 167 2 0 32 25 2 62
 
*****
 
Danh Sách Mạnh Thường Quân HNLK Kỳ 8
 
STT Ngày Tên Khóa Ủng Hộ
 1  05 Sep 19  Trần Quốc Văn  74A  2000 
 2  05 Sep 19  Lê Văn Hải  73A  1000 
 3  06 Dec 19  Nguyễn Xuân Quang  73C  2000 

Tổng số tiền ủng hộ: 5000 US dollars

 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng