Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 73F
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
6 16 Nov 19 Nguyễn PhươngThanh 2 2 0 310
10 17 Nov 19 Nguyễn Anh Tuấn 2 0 0 240
11 17 Nov 19 Trần Huy Hoàng 2 0 0 240
33 06 Dec 19 Huỳnh Trung Tỉnh 2 2 0 310
46 06 Jan 20 Học Nguyễn 2 2 0 310
57 03 Feb 20 Nguyen Viet Luc 2 2 0 310
59 03 Feb 20 Nguyễn Thế Dũng 2 2 0 310
61 04 Feb 20 Trần Minh Tân 1 1 0 155
65 07 Feb 20 Tôn Thất Bính 1 1 0 155
66 11 Feb 20 Nguyễn Văn Hải 1 1 0 155
71 21 Feb 20 Phạm Hùng 1 1 0 155
77 23 Feb 20 Trần Văn Sơn 1 1 0 155
103 10 Mar 20 Trần Công Thành 1 1 0 155
158 01 Jul 21 Nguyễn Tuấn 2 2 0 310
165 17 Jul 21 HO TRAM XUAN THUONG 6 0 0 720
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
28 18 0 0
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng