Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Hotel in Anaheim, CA

 • Tour Midway:
  Thứ Sáu,02/10/2020
 • Cup Tennis: Sáng Thứ Bảy, 03/10/2020
 • Tiền Phi:
  Thứ Bảy,03/10/2020
 • Đêm Đại Hội::
  Chủ Nhật,04/10/2020 (5:00 PM – 11:30 PM)
 • Cruise: 05-09/10/2020

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 73D
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid Total
47 10 Jan 20 Phạm văn Hồng 2 2 0 0 2 2 0 310
28 01 Dec 19 Võ Thế Hùng 10 0 0 0 0 0 0 1200
44 23 Dec 19 Phan thanh Sơn 5 5 0 0 4 0 0 775
53 28 Jan 20 Lai Van Thanh 2 2 0 0 0 0 0 310
54 30 Jan 20 Ninh Van Nguyen 2 2 0 0 0 0 0 310
62 05 Feb 20 Bùi Đức Anh 2 2 0 0 0 0 0 310
70 21 Feb 20 Huỳnh Ngọc Sơn 1 1 0 0 0 0 0 155
102 10 Mar 20 Trịnh Công Tá 2 2 0 0 0 0 0 310
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid
26 16 0 0 6 2 0 0
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng