Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Hotel in Anaheim, CA

 • Tour Midway:
  Thứ Sáu,02/10/2020
 • Cup Tennis: Sáng Thứ Bảy, 03/10/2020
 • Tiền Phi:
  Thứ Bảy,03/10/2020
 • Đêm Đại Hội::
  Chủ Nhật,04/10/2020 (5:00 PM – 11:30 PM)
 • Cruise: 05-09/10/2020

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 73C
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid Total
24 26 Nov 19 Pham Hong Tuan 2 2 0 0 0 0 0 Yes 310
25 29 Nov 19 Đặng Văn Do 2 2 0 0 0 0 0 310
39 12 Dec 19 Trương Tự Túc 2 0 0 0 0 0 0 240
43 23 Dec 19 Nguyen Xuan Quang 2 2 0 0 0 2 0 0
95 01 Mar 20 Lâm Vĩnh Hiên 2 2 0 0 0 0 0 310
96 01 Mar 20 Nguyễn Hưng Quốc 2 2 0 0 0 0 0 310
98 03 Mar 20 Huỳnh Văn Hiệp 2 2 0 0 0 0 0 310
101 05 Mar 20 Tân văn Mão 2 2 0 0 0 0 0 paid 310
106 21 Jul 20 Nguyễn chu Môn 2 2 0 0 0 0 0 310
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid
18 16 0 0 0 2 0 4
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng