Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 73A
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
79 23 Feb 20 Lê Văn Lộc 1 1 0 Paid 155
80 23 Feb 20 Nguyễn V Kỹ Hùng 2 2 0 310
82 23 Feb 20 Lê Văn Hiệp 2 2 0 310
83 23 Feb 20 Phạm Văn Minh 2 2 0 310
84 24 Feb 20 Trương Kim Sang 2 2 0 310
85 24 Feb 20 Bùi Lạc 1 1 0 155
86 24 Feb 20 Lê Văn Hải 2 2 0 310
87 24 Feb 20 Huỳnh Tịnh Phương 2 2 0 310
88 24 Feb 20 Nguyễn Văn Qui 2 2 0 310
89 24 Feb 20 Võ Anh Tuấn 1 1 1 155
93 27 Feb 20 Vương Xuân Sang 2 2 0 310
94 27 Feb 20 Nguyễn Quí Tú 2 2 0 310
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
21 21 1 1
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng