Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Hotel in Anaheim, CA

 • Tour Midway:
  Thứ Sáu,02/10/2020
 • Cup Tennis: Sáng Thứ Bảy, 03/10/2020
 • Tiền Phi:
  Thứ Bảy,03/10/2020
 • Đêm Đại Hội::
  Chủ Nhật,04/10/2020 (5:00 PM – 11:30 PM)
 • Cruise: 05-09/10/2020

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 73A
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid Total
79 23 Feb 20 Lê Văn Lộc 1 1 0 0 0 0 0 Paid 155
80 23 Feb 20 Nguyễn V Kỹ Hùng 2 2 0 0 0 0 0 310
81 23 Feb 20 Nguyễn Khắc Nguyên 2 2 0 0 0 0 0 310
82 23 Feb 20 Lê Văn Hiệp 2 2 0 0 0 0 0 310
83 23 Feb 20 Phạm Văn Minh 2 2 0 0 0 0 0 310
84 24 Feb 20 Trương Kim Sang 2 2 0 0 0 0 0 310
85 24 Feb 20 Bùi Lạc 1 1 0 0 0 0 0 155
86 24 Feb 20 Lê Văn Hải 2 2 0 0 0 0 0 310
87 24 Feb 20 Huỳnh Tịnh Phương 2 2 0 0 0 0 0 310
88 24 Feb 20 Nguyễn Văn Qui 2 2 0 0 0 0 0 310
89 24 Feb 20 Võ Anh Tuấn 1 1 0 0 0 0 1 155
93 27 Feb 20 Vương Xuân Sang 2 2 0 0 0 0 0 310
94 27 Feb 20 Nguyễn Quí Tú 2 2 0 0 0 0 0 310
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid
23 23 0 0 0 0 1 1
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng