Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Hotel in Anaheim, CA

 • Tour Midway:
  Thứ Sáu,02/10/2020
 • Cup Tennis: Sáng Thứ Bảy, 03/10/2020
 • Tiền Phi:
  Thứ Bảy,03/10/2020
 • Đêm Đại Hội::
  Chủ Nhật,04/10/2020 (5:00 PM – 11:30 PM)
 • Cruise: 05-09/10/2020

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 72H
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid Total
1 15 Nov 19 Nguyễn Đỗ Trọng 10 0 0 0 0 0 0 1200
2 15 Nov 19 Nguyễn Việt Hùng 2 2 0 0 0 0 0 310
12 18 Nov 19 Giao Ngoc Han 1 1 0 0 0 0 0 155
31 05 Dec 19 Pham Van Lap 2 0 0 0 2 0 0 Paid 240
32 05 Dec 19 Vu Khac Chung 2 2 0 0 2 0 0 310
34 06 Dec 19 Nguyễn Mạnh Hải 1 0 0 0 0 0 0 120
36 08 Dec 19 Thien p nguyen 2 2 0 0 2 0 0 310
40 14 Dec 19 Sen Cam Sinh 2 2 0 0 2 0 0 310
50 16 Jan 20 Nguyễn Tấn Hùng 2 2 0 0 0 0 0 310
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Tennis Tour Cruise Hotel Ăn chay Paid
24 11 0 0 8 0 0 2
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng