Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 72H
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
1 15 Nov 19 Nguyễn Đỗ Trọng 10 1 0 1235
2 15 Nov 19 Nguyễn Việt Hùng 1 1 0 155
12 18 Nov 19 Giao Ngoc Han 1 1 0 Paid 155
31 05 Dec 19 Pham Van Lap 2 0 0 Paid 240
32 05 Dec 19 Vu Khac Chung 2 2 0 310
34 06 Dec 19 Nguyễn Mạnh Hải 1 0 0 Paid 120
36 08 Dec 19 Thien p nguyen 2 2 0 310
40 14 Dec 19 Sen Cam Sinh 2 2 0 310
50 16 Jan 20 Nguyễn Tấn Hùng 2 2 0 Paid 310
81 23 Feb 20 Nguyễn Khắc Nguyên 2 2 0 310
164 13 Jul 21 Trần Việt Hỷ 0 1 0 35
110 24 Apr 21 Nguyễn Văn Bông 1 0 0 Paid 120
111 24 Apr 21 Vòng A Dưỡng 2 0 0 Paid 240
112 28 Apr 21 Quang Hữu Lân 2 1 0 Paid 275
113 29 Apr 21 Lap Dang 2 0 2 240
114 29 Apr 21 Vũ Công Luyến 2 2 0 310
115 29 Apr 21 Nguyễn Ngọc Dũng 2 2 0 310
136 08 May 21 Trần Ngọc Sơn 1 1 0 155
141 08 May 21 Nguyễn Đức Kính 2 2 0 310
163 08 Jul 21 Hieu Trong Hieu 1 1 0 155
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
40 23 2 11
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng