Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 72C
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
26 29 Nov 19 Ho Dac Tien 2 2 0 310
68 12 Feb 20 Phạm Ngọc Giao 2 2 0 310
108 30 Mar 21 Bui Thanh Van 2 2 0 Paid 310
121 05 May 21 Đoàn Ngọc Thạch 1 1 0 155
127 07 May 21 Hồ Thái Bình 2 2 0 310
144 19 May 21 Nguyễn Văn Hoàng 2 2 0 310
146 21 May 21 le hoang dinh 2 2 0 310
149 07 Jun 21 Huỳnh Kiến Bình 2 2 0 310
151 16 Jun 21 tran van Hoa 2 2 0 310
153 22 Jun 21 Nguyen M Hai 2 2 0 Paid 310
154 22 Jun 21 Phan V Dinh 0 2 0 Paid 70
166 19 Jul 21 Le Tuan Dung 0 2 0 Paid 70
175 02 Aug 21 Giang khai Sơn 1 1 0 155
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
20 24 0 4
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng