Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 72A
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
15 22 Nov 19 Lý văn Ánh 2 2 0 310
16 24 Nov 19 Nguyễn Thành Thi 4 4 0 Paid 620
17 24 Nov 19 Trần Hớn Dân 2 2 0 Paid 310
18 24 Nov 19 Huỳnh Đình Chí 2 2 0 310
19 24 Nov 19 Đặng Chấn Kỳ 2 2 0 Paid 310
38 11 Dec 19 Phiem Tran 2 0 0 Paid 240
63 05 Feb 20 Truong Van Vinh 1 1 0 155
90 24 Feb 20 Nguyễn Tấn Thành 2 2 0 Paid 310
104 11 Mar 20 Nguyen Huu Duc 2 0 0 240
117 03 May 21 Diệp Hữu Hạnh 2 2 0 Paid 310
118 03 May 21 Trần Ngọc Dương 2 2 0 Paid 310
147 31 May 21 PHUNG VAN NINH 2 2 0 Paid 310
161 03 Jul 21 Trịnh Khanh 2 0 0 Paid 240
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
27 21 0 20
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng