Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: . hvnguyen_ca@yahoo.com - 7148732648
  . hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:

  Hyatt Regency Orange County, Garden Grove, CA

 • Tour Midway:Thứ Năm, 21/10/2021 (8:00am - 5:00pm)
 • Cup Tennis: Thứ Sáu 22/10/2021 (7:00 am -11:45 am)
 • Tiền Phi: Thứ Sáu,22/10/2021 (6:00-12:00 pm)
 • Đêm Đại Hội:: Thứ Bảy,23/10/2021 (6:00–12:00 pm)
 • Tour đi Grand Canyon và Las Vegas : ???

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
Tham Dự Hội Ngộ
 
Đơn Vị Tham Dự Tiền Phi Paid Chi Tiết Khóa
Khóa 72A 17 13 2 Xem Chi Tiết
Khóa 72B 26 2 24 Xem Chi Tiết
Khóa 72C 4 4 0 Xem Chi Tiết
Khóa 72D 0 0 0 Xem Chi Tiết
Khóa 72E 40 29 24 Xem Chi Tiết
Khóa 72F 6 6 0 Xem Chi Tiết
Khóa 72G 19 19 3 Xem Chi Tiết
Khóa 72H 24 11 2 Xem Chi Tiết
Khóa 73A 23 23 1 Xem Chi Tiết
Khóa 73B 0 0 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73C 18 16 4 Xem Chi Tiết
Khóa 73D 26 16 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73E 0 0 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73F 24 16 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73G 1 1 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73H 3 3 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73I 1 1 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73J 1 1 0 Xem Chi Tiết
Khóa 74A 4 4 2 Xem Chi Tiết
Thân Hữu 22 0 0 Xem Chi Tiết
Khách Mời 0 0 0 Xem Chi Tiết
 

Tổng kết


Tham Dự Tiền Phi Tour Cruise Tennis Hotel Ăn chay Paid
261 167 0 32 2 25 2 62
 
Hit Counter
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng