Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc:
  . hvnguyen_ca@yahoo.com - 7148732648
  . hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

  Hoặc trả qua Zelle đến BTC/HNLK8,
  email: loithien251@yahoo.com

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

  Chi Phí:

 • Tiền Phi: 35$
 • Đêm Đại Hội : 120$


 
Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
 
Tham Dự Hội Ngộ
 
 
Đơn Vị Tham Dự Tiền Phi Paid Chi Tiết Khóa
Khóa 72A 27 21 20 Xem Chi Tiết
Khóa 72B 7 4 0 Xem Chi Tiết
Khóa 72C 28 32 13 Xem Chi Tiết
Khóa 72D 0 0 0 Xem Chi Tiết
Khóa 72E 53 39 34 Xem Chi Tiết
Khóa 72F 38 34 0 Xem Chi Tiết
Khóa 72G 25 25 13 Xem Chi Tiết
Khóa 72H 40 26 12 Xem Chi Tiết
Khóa 73A 27 23 1 Xem Chi Tiết
Khóa 73B 0 0 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73C 18 16 11 Xem Chi Tiết
Khóa 73D 24 14 3 Xem Chi Tiết
Khóa 73E 3 2 2 Xem Chi Tiết
Khóa 73F 28 18 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73G 1 1 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73H 12 7 9 Xem Chi Tiết
Khóa 73I 1 1 0 Xem Chi Tiết
Khóa 73J 2 2 2 Xem Chi Tiết
Khóa 74A 8 8 6 Xem Chi Tiết
Thân Hữu 93 16 22 Xem Chi Tiết
Khách Mời 4 2 0 Xem Chi Tiết
 

Tổng kết


Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
441 291 5 163
 
Hit Counter
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng