Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc:
  . hvnguyen_ca@yahoo.com - 7148732648
  . hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

  Hoặc trả qua Zelle đến BTC/HNLK8,
  email: loithien251@yahoo.com

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

  Chi Phí:

 • Tiền Phi: 35$
 • Đêm Đại Hội : 120$

 
Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
Ghi Danh Tham Dự
 
  Ghi Chú :
 • Các ô có dấu * xin đừng để trống.
 • Để có thể sắp xếp thứ tự theo Khóa, tên Khóa như 72A, 73F.. xin viết liền nhau, Thân Hữu = TH, Khách mời = QK.
 • Món ăn Việt Nam, nếu ăn chay xin ghi số người bên dưới.


Ngày:
Tên Họ:*
Địa chỉ:*
City:*
State & ZIP code:*
Email:*
Phone:
Đơn Vị:
Khóa:*
Ghi danh tham dự:*
Đại Hội:
Tiền Phi:
Ăn chay (Vegetable):
Chi phí tham dự hội ngộ :
Ghi chú thêm:
 
 
 
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng